Maine

Maarit Alkula 9.10.2018 15:01

Pankkien maineessa iso ero – Nordea maineeltaan viidenneksi heikoin yritys, OP listan toisessa päässä

Tiina Tervonen

Nordean kilpailija OP Ryhmä ylsi kärkikymmenikköön sijalle 7.

T-Median Luottamus&Maine-tutkimuksessa kovimman kolauksen viime vuoteen verrattuna koki Nordea. Viisiportaisella asteikolla mitattuna pankin maine heikkeni 0,18 pistettä. Sijoitus oli vertailun viidenneksi huonoin. Sen sijaan Nordean kilpailija OP Ryhmä ylsi kärkikymmenikön listalla sijalle 7.

Nordean maine on ollut Luottamus&Maine-tutkimuksessa heikko jo parina viime vuonna. Panama-papereita koskevan keskustelun alkamisen jälkeen tehdyssä vuoden 2016 tutkimuksessa sen pisteet putosivat 3,19:sta 2,74:ään. Viime vuonna pankin maine koheni tasan kolmeen, mutta tänä vuonna se laski 2,82:een.

Osa-alueista vain taloudessa Nordea sai arvosanan hyvä. Johto arvioitiin kohtalaiseksi, ja muut osa-alueet hallinto, vastuullisuus, innovaatiot, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut sekä työpaikka jäivät punaiselle, alle kolmen pisteen. Arviot Nordeasta työpaikkana, sen tuotteista ja palveluista sekä vuorovaikutuksesta olivat tämän vuoden tutkimuksessa heikommat kuin vuonna 2016.

Tutkimuksessa mitattiin yritysten maineen lisäksi myös sidosryhmätukea eli esimerkiksi luottamusta yritykseen ja halua hakea sieltä töitä tai käyttää sen palveluja.

Nordean sidosryhmätuki väheni jopa hieman vuoden 2016 alapuolelle 2,55:een, vaikka olikin välissä viime vuonna kohentunut vuoden 2016 pudotuksen jälkeen. Halukkuus hakea töitä Nordeasta, suositella tai käyttää sen palveluja laski tämän vuoden tutkimuksessa alimmilleen vuodesta 2015 alkaneen seurantajakson aikana.

Nordean maajohtaja Ari Kaperi sanoo, että tuntematta tutkimuksen yksityiskohtia on vaikea kommentoida tuloksia tarkasti.

"Yleisellä tasolla voi todeta, että maine on mille tahansa liikeyritykselle tärkeä asia, ja seuraamme sen kehittymistä omissa tutkimuksissamme säännöllisesti ja erittäin tarkasti. Tutkimustuloksissa todennäköisesti näkyy, että Nordeassa on ollut pari vuotta käynnissä pankin historian merkittävin muutosohjelma. Tämän taustalla ovat muuttuneet asiakastarpeet ja pankkitoimialan vauhdilla etenevä digitalisaatio. Muutoksilla tähdätään entistä parempaan asiakastyytyväisyyteen, ja uskomme että työn tulokset näkyvät lähivuosina", Kaperi vastaa sähköpostitse.

Kaperi arvelee, että koko toimialalla käynnissä oleva pankkipalveluiden muutos ei ehkä miellytä kaikkia asiakkaita, mikä saattaa näkyä kyselyn tuloksissa.

"Pankkialalla ja Nordeassa on käynnissä valtava murros, jossa on omat kipupisteensä. Muutos on kuitenkin välttämätön. Asiakastyytyväisyyden ja maineen parantaminen ovat tärkein painopisteemme lähivuosina. Maine ja luottamus ovat koko pankkitoiminnan perusta, ja meille äärimmäisen tärkeitä. Teemme joka päivä valtavasti työtä parantaaksemme asiakastyytyväisyyttä ja sitä kautta mainettamme."

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö