Parlamentaarinen työryhmä on arvioinut yleisradioveron kohdentumista eri tuloluokissa ja ehdottaa, että pienituloisten verotusta kevennetään. Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän puheenjohtajana toimi kansanedustaja Kaj Turunen.

Näillä muutoksilla Yle-veron maksuvelvollisuuden piiristä poistuisi arviolta noin 400 000 henkilöä. Samalla luonnollisten henkilöiden Yle-veron veroprosenttia ja enimmäismäärää korotetaan. Yksityiskohdista päätetään syksyllä. Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti asiasta torstaina.

Työryhmä esittää myös, että Yleisradio Oy:n rahoituksen vuoden 2019 indeksikorotusta ei jäädytetä. Lisäksi työryhmä esittää, että veromallia täsmennetään tarvittaessa niin, että Yleisradion vuoden 2019 ja sen jälkeinen rahoitus on turvattu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kansanedustaja Arto Satosen vetämä parlamentaarinen työryhmä esitti kesäkuussa 2016, että Yleisradio n rahoitukseen ei tehtäisi indeksitarkistusta vuosille 2017 – 2019. Tällöin kuitenkin sovittiin, että eduskuntaryhmät arvioivat myöhemmin mahdollisuuksia toteuttaa vuoden 2019 indeksikorotus.