Vajaat kahdeksan vuotta ulkoministeriön viestinnässä työskennellyt Pasi Nokelainen (VTM) on aloittanut tiede- ja asiantuntijaviestintään erikoistunut viestintätoimisto Kaskas Media n johtavana viestintäasiantuntijana.

Aiemmin Nokelainen on työskennellyt toimittajana sekä viestintätehtävissä puolustushallinnossa ja Fingo ssa. Nokelainen kertoo M&M:lle viettäneensä alkuvuodesta muutaman kuukauden vanhempainvapaalla, jonka hän vietti vaimonsa töiden vuoksi Azerbaidzhanissa.

"Siinä oli hetki aikaa miettiä, mitä haluaisin tehdä. Niin paljon kuin ulkoministeriötä arvostankin, minulla oli jonkin aikaa ollut ajatus, että hieman toisenlaisessa maailmassa pääsen ehkä enemmän mukaan maailman muutokseen ja sitä toteuttamaan. Kun Kaskas Media otti yhteyttä oikealla hetkellä, molempien mielenkiinnon kohteet kohtasivat", Nokelainen kertoo.

Vastuullisuusviestintä on luonteva reviirin laajennus tiede- ja asiantuntijaviestintään keskittyneelle Kaskas Medialle.

"Vastuullisuuden ketjut ovat monimutkaisia, ja niistä viestiessä luotettavaan ja läpinäkyvään tietoon nojaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Pyrimme tuomaan vastuullisuuskeskusteluun mukaan kovimpia mahdollisia asiantuntijoita ja tutkijoita", sanoo Kaskas Median toimitusjohtaja Maria Ruuska.

Kaiken ei tarvitse olla heti valmista

Vastuullisuusviestintä on Nokelaisen mukaan taitekohdassa. Yhä useammin kuluttajat sanovat vaativansa vastuullisuutta, ja teemasta keskustellaan julkisuudessa paljon. Perinteisten vastuullisuusraporttien lukijamäärät ovat silti monesti erittäin pieniä.

"Sijoittajat, lainsäädäntö ja myös kuluttajat vaativat yrityksiltä vastuullisuutta. Kuitenkin vastuullisuusviestinnän tavat etsivät vielä muotoaan. Haluan kehittää dialogista vastuullisuusviestintää, jossa organisaatiot ovat jatkuvassa ja pitkäkestoisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa", sanoo Nokelainen.

Vastuullisuusviestintää ei pidä Nokelaisen mukaan ajatella erillisenä lohkona tai pelkästään erottautumisen keinona.

"Keskusteleva viestintä vähentää parhaimmillaan liiketoiminnan riskejä ja tuo lisää liikevaihtoa. Kaiken ei tarvitse olla valmista ennen kuin vastuullisuudesta viestitään."

Kohti sitovuutta

Suomessa yritykset ovat puhuneet kenties kaikkein eniten ympäristövastuullisuudesta ja etenkin sen alakategoriasta eli ilmastoasioista ja ilmastovastuullisuudesta.

Nokelainen muistuttaa, että vastuullisuus ulottuu yritystoiminnassa huomattavasti ympäristöasioita laajemmalle.

Hallitusohjelmassa on mukana kirjaus, jossa luvataan laatia selvitys, jonka tavoitteena on laatia yritysvastuulaki. Vaikka kirjauksessa puhutaan yritysvastuusta yleensä, käytännössä se tarkoittaa Nokelaisen mukaan ihmisoikeusvastuuta.

Tietynkokoisten yritysten tulisi pystyä osoittamaan, että missään kohtaa niiden hankintaketjuja ei loukata ihmisoikeuksia eli hyödynnetä esimerkiksi pakkotyötä tai lapsityövoimaa.

"Tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka yritysvastuu on tulossa uuteen vaiheeseen. Keskustelu käy jo sitovasta vastuullisuudesta myös ihmisoikeusasioissa. Se ei ole mikään ihan helppo tehtävä globaalien tuotantoketjujen aikana", Nokelainen sanoo.

Kaskas Media teki toukokuussa päättyneellä tilikaudella noin 1,3 miljoonan euron liikevaihdon voittoprosentin ollessa 9. Vuonna 2013 perustettu Kaskas Media työllistää 18 viestinnän ammattilaista.