Mariell Toigerin, 32, uran punainen lanka on ollut halu oppia uutta. Hän tuli töihin Pauligiin jo opiskeluaikoinaan ja on edennyt 11 vuodessa markkinointiassistentista Suomen ja Baltian markkinointijohtajaksi. Hänellä on yli 30 alaista eri maissa.

”Haluan aina tehdä asiat pikkuisen paremmin kuin edellisellä kerralla. Teen työssäni jatkuvia, pieniä parannuksia.”

Virolainen Toiger päätti jo nuorena haluavansa opiskella kauppatieteitä. Hän teki koulussa varjostuspäivän, jossa seurasi markkinointityötä. Hän huomasi, että ala vaatii analyyttisyyttä ja luovuutta. Toiger on aina rakastanut ongelmanratkaisua ja syy- seuraussuhteita.

”Olen myös kiinnostunut taiteesta. Halusin työn, jossa voi yhdistää numeeriset kyvyt ja luovuuden.”

Toiger sanoo, että lukujen ymmärtäminen on markkinoinnissa erittäin tärkeää. Dataa ja informaatiota on paljon. Sitä pitää osata analysoida, jotta sen pohjalta voi tehdä päätöksiä.

Markkinointiala on muuttunut Toigerin uran aikana suuresti. Sosiaalinen media ja verkkokauppa ovat muokanneet digitaalista markkinointia ja kuluttajien käyttäytymistä. Teknologia vaikuttaa myös markkinoinnin mitattavuuteen ja tehokkuuteen.

”Vastuullisuuden merkitys korostuu koko ajan. Nuoret sukupolvet odottavat, että brändit ottavat kantaa esimerkiksi ympäristön puolesta. Brändin ja kuluttajien arvojen pitää kohdata.”

Toiger joukkoineen markkinoi Pauligin kahveja ja ruokabrändejä Santa Mariaa ja Risentaa. Kasvua on hänen mukaansa saatavissa esimerkiksi kylmistä kahvijuomista ja kaupunkikahvisarjasta. Santa Maria hyötyy kuluttajien halusta kokeilla uusia ruokia, kuten texmexiä.

Toiger on saanut johtajana kiitosta coaching-taidoistaan. Hän sanoo olevansa ylpeä siitä, että saa työskennellä huippupätevien ihmisten kanssa.

”Haluan johtaa esimerkilläni ja luoda ilmapiirin, jossa voi olla avoin ja kertoa mielipiteensä.”

Toiger asuu Tallinnassa ja on matkustanut kotikaupungin ja Helsingin väliä nyt neljä vuotta. Hän ei koe kahden tunnin työmatkaa rasittavaksi, koska sen voi käyttää rästitöiden tekemiseen ja suunnitteluun.

Hän uskoo, että tulevaisuuden työelämässä vaaditaan ihmissuhdetaitoja, epävarmuuden sietämistä ja kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin nopeasti.

”Meillä virolaisilla on kykyä mukautua. Olemme nuori maa, ja ihmisillä suuri halu suorittaa ja tehdä työt viimeisen päälle hyvin.”