Miten olet pyrkinyt kehittämään markkinointiviestintää Suomessa?

”Vaikuttaminen on viime vuosina tapahtunut aika paljon asiantuntijavaikuttamisen kautta. Olen ensinnäkin yrittänyt olla medialle hyvä kaveri ja käytettävissä. Esimerkkinä tulin juuri Yleltä haastattelusta näihin asioihin liittyen.

Lisäksi puhun paljon strategisen markkinoinnin tulevaisuudesta sekä järjestötilaisuuksissa että yritysten omissa tilaisuuksissa.

Kolmanneksi täytyy antaa tunnustusta kotiin päin. Esimerkiksi Aalto EE :n ohjelmatarjonnassa on varmaan myös minun myötäni koko ajan enemmän markkinoinnin alan aiheita ja kokonaisuuksia. Perinteisesti niitä ei juurikaan ole ollut. mattila

Tavoitteenani on ollut nostaa itsevarmuuden ja kunnianhimon tasoa markkinointifunktioiden sisällä. Lisäksi laajemmin ajateltuna yritysten maailmassa olen halunnut nostaa sekä markkinointifunktioiden arvostusta että myös vaatimustasoa."

Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi?

"Yksi isoimmista liittyy Aalto EE:hen. Meillä markkinoinnin paikka organisaatiossa on tällä hetkellä ihan erilainen kuin mikä se aikanaan oli, siis hajanainen, sinne tänne ripoteltu juttu. Väitän, että brändin eteen tehty pitkäjänteinen työ on ihan keskeinen osa kasvumme ja kannattavuutemme voimakasta myönteistä kehitystä.

Näin läheltä kotikenttää on helpompi sanoa kuin siitä, miten puheenvuoroni ja valmennukseni vaikuttavat. Niissä tilanteissa vastaanottava osapuoli osaa sanoa, mitä hän kokee hyödylliseksi ja mitä hän haluaa tai muistaa hyödyntää."

Mikä on ollut suurin muutos markkinointiviestinnässä tähän mennessä urasi aikana? fakta

"En puhuisi enää siitä, että digitaaliset kanavat ovat tulleet hallitseviksi. Itse asiassa iso muutos on ollut sosiaalisen median valtavirtaistuminen markkinoinnin kanavana. Siihen liittyy tietynlainen yrityksen ja erehdyksen kautta opiskelu, kun yritykset miettivät, miten siellä kuuluu olla fiksusti. Tämä polku on monella yrityksellä varmasti vielä kesken, kuten itsellänikin.

Se on suuri ilmiö, joka pitää ymmärtää. Sosiaalisen median kautta tapahtuva markkinointi on toteuttanut target groups of onet, eli yhden yksikön kokoiset kohderyhmät."

Millaisia tavoitteita sinulla vielä on?

”Jos ajattelen vielä aliarvostettuja disipliinejä, niin minusta hinnoitteluosaamista ja hinnoittelutyökalua markkinoinnissa ja markkinointiviestinnässä ei ymmärretä vielä riittävästi. Se on asia, joka on helposti ei-kenenkään-maata. Usein kukaan ei johda yrityksen hinnoitteluarkkitehtuuria. Olen tästä vähän ärtynytkin, koska mikään ei ole niin nopea ja tehokas tapa parantaa kannattavuutta kuin hinnoittelun korjaaminen."

Mikä on motto työssäsi?

”Oscar Wilden sanoin "Quotation is a serviceable substitute for wit" tai “The world is a stage and the play is badly cast"."