Tänään alkanut Pelastetaan internet -tiedotuskampanja pyrkii levittämään suomalaisille tietoa EU:n tekijänoikeusdirektiivistä. Tarkoituksena on kertoa lakimuutoksen vaikutuksista ymmärrettävästi ja esimerkkien avulla.

Internetin tulevaisuudesta huolissaan olevat järjestöt kertovat kampanjassa erilaisten netinkäyttäjien tarinoiden kautta, millaisia ehdotetun direktiivin vaikutukset voivat olla tavalliselle netinkäyttäjälle, tubettajalle tai esimerkiksi Tori.fi:ssä tavaraa ostavalle ja myyvälle henkilölle.

Kampanjan takana ovat lakiasiaintoimisto Turre Legal Oy, Creative Commons Suomi, Electronic Frontier Finland - EFFi ry, Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto FiCom ry, Suomen Tubettajat ry ja Open Knowledge Finland.

Tekijänoikeusdirektiiviä koskevat niin sanotut trilogineuvottelut EU:n parlamentin, komission ja neuvoston välillä ovat kestäneet jo kuukausia ja jatkuvat yhä.

Tekijänoikeuslakimies Herkko Hietanen lakiasiaintoimisto Turre Legalista kertoo seuranneensa EU:n tekijänoikeusdirektiivin etenemistä huolestuneena.

”Kun direktiiviä on valmisteltu Brysselissä, keskustelu on ollut aika asiantuntijapainotteista. Vaikuttaminen on keskittynyt europarlamentaarikkoihin, vaikka muutos tulee koskettamaan kaikkia, jotka käyttävät internetiä. Viestintä on rajoittunut lobbauspuoleen, eikä tietoa ole ollut kunnolla saatavilla.”

Aiheeseen tutustuessaan Hietanen huomasi, että direktiiviehdotukset olivat nähtävissä Euroopan parlamentin nettisivuilla, mutta juuri muuta tietoa aiheesta ei ollut tarjolla. Pelastetaan internet -kampanjassa mukana olevat järjestöt olivat tehneen saman huomion.

”Ajattelimme, että asia pitää korjata ja tuottaa tavalliselle ihmiselle ymmärrettävää sisältöä kuvaamaan valtavaa muutosta, joka nyt on suunnitteilla”, Hietanen sanoo.

Järjestöt olivat mukana tuottamassa materiaalia, ja siitä päätettiin tehdä yhteinen kampanja. Tarkoituksena on valmistautua tulevaan lakimuutokseen hyvissä ajoin.

”Esimerkiksi Youtube väläytteli mahdollista videoiden sulkemista pois eurooppalaisilta. Ajattelemme, että ihmisille pitää tarjota tietoa siitä, miksi muutoksia tapahtuu ja mikä siihen on johtanut, jotta siinä vaiheessa, kun direktiivi lyödään lukkoon, olisi jo tietoa sen vaikutuksista.”

Hietanen on esimerkiksi ollut mukana perustamassa EFFiä ja käsitellyt väitöskirjassaan tekijänoikeusalaa. Hän on huolestunut tekijänoikeusdirektiivin tilanteesta.

”Tuntuu, etteivät europarlamentaarikot ole ymmärtäneet, miten pitkälle tällä on vaikutuksia”, hän sanoo.

Hietasen mielestä on liian kapea-alaista ajatella, että direktiivin asetelma olisi Google vastaan Eurooppa tai että kyse olisi vain meemikiellosta.

”Direktiivillä on paljon laajempi vaikutus internetin käyttäjiin ja palvelunkehittäjiin kuin pelkästään hauskat Hitler-videot. Direktiivi tulee muuttamaan sitä, miten vastuuvapaus koskee alustapalvelun tarjoajia. Aiempi ajatus on ollut, etteivät palveluntarjoajat ole vastuussa käyttäjien jakamasta sisällöstä. Nyt sitä ollaan muuttamassa peruuttamattomalla tavalla, eikä muutos perustu kansainväliseen sopimukseen. Se tekee internetistä erilaisen eurooppalaisille kuin mitä se on Amerikassa tai Aasiassa. Kyse on todella perustavasta muutoksesta, joka voi tarkoittaa, ettei meillä ole enää muutaman vuoden päästä samanlaista internetiä kuin nyt.”

Tavoitteena tavoittaa satojatuhansia suomalaisia

Pelastetaan internet -kampanjan järjestäjät tuovat kampanjasivustoa esille omissa kanavissaan. Kampanja näkyy myös sosiaalisessa mediassa, jossa on myös tarkoitus tiedottaa EU:n trilogineuvottelujen etenemisestä.

Markkinointitoimisto San Francisco on mukana auttamassa kampanjan viestinnässä.

Kampanjan toteuttavilla kansalaisjärjestöillä ei ole varaa esimerkiksi tv-mainontaan, mutta Hietasen mukaan sopii muutenkin hyvin, että tieto internetiin liittyvästä aiheesta on saatavilla juuri internetissä.

”Kansalaisjärjestöillä on pienet budjetit. Kampanjan kokonaisbudjetti on noin 15 000 euroa”, Hietanen kertoo.

Hänen mukaansa tavoitteena on kuitenkin saada aikaan suuri vaikutus ja tavoittaa viestillä satojatuhansia suomalaisia.

”Uskon, että tälle tulee tilausta. Ei ehkä heti, mutta kun direktiivi etenee ja palveluihin tulee muutoksia, ihmiset haluavat tietää, mistä ne johtuvat. Tietysti toivomme, että suomalaiset heräisivät ottamaan yhteyttä edustajiinsa niin, että asialle voitaisiin tehdä jotakin, kun se on vielä mahdollista.”

Kampanja tarjoaa yksityishenkilöille vaikutuskeinoksi mahdollisuutta allekirjoittaa vetoomus direktiivissä olevien puutteiden korjaamiseksi ja yrityksille ja yhteisöille mahdollisuutta osoittaa tukensa liittymällä mukaan kampanjaan.

Kampanjasivuille linkattu vetoomus on kerännyt yli neljä miljoonaa allekirjoitusta eri puolilta Eurooppaa.

Pelastetaan internet -kampanjan tarkoitus ei Hietasen mukaan ole yrittää kokonaan estää tekijänoikeusdirektiivin säätämistä, ja direktiivin pysäyttäminen tässä vaiheessa olisikin epätodennäköistä.

”Kyse on viestin lähettämisestä, että ihmisiä kiinnostaa. Ongelmakohtien esiin nostaminen on yhä mahdollista”, hän sanoo.

Hietasen mukaan tekijänoikeusdirektiivi tarvitsisi lisää valmistelua.

”Direktiivin valmistelu on ollut hyvin vaikeaa, ja EU:ssakin on taidettu havaita, että direktiiviehdotuksessa on ongelmia. Osittain se johtuu huonosta valmistelusta. Olisi hyvä, jos direktiivi palautettaisiin valmisteluun”, Hietanen sanoo.

Kampanjasivulla esimerkiksi direktiiviehdotuksen ongelmista nostetaan muun muassa viime hetkillä parlamentin ehdotukseen lisätty artikla, joka sisällyttää urheilutapahtumien järjestämisen tekijänoikeuden piiriin. Direktiivi saattaisi kieltää esimerkiksi some-kuvien ottamisen jalkapallokatsomossa ilman ottelun järjestäjän lupaa.

Vaikuttaa myös tekoälyn kehittämiseen

Direktiiviehdotus ottaa kantaa myös tekoälyn kehittämiseen. Direktiivi mahdollistaisi tekoälyn opettamisen tekijänoikeuksien suojaaman aineiston, kuten kirjallisuuden tai musiikin, avulla. Alkuperäisessä ehdotuksessa käyttö sallittaisiin tutkimuslaitoksille, ja parlamentti nosti esiin, että myös kaupalliset toimijat tarvitsevat oikeutta.

”Direktiivi on väläytellyt mahdollisuutta selkeyttää tekoälyn käyttöön liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä. Suomessa ollaan ihan Euroopan kärjessä tekoälyn kehityksessä, ja suomalaiselle ohjelmistokehitykselle olisi tärkeää, että nämä asiat pysyisivät mukana direktiivissä. Se ratkaisee aika pitkälti, onko meillä Euroopassa kykyä kilpailla tekoälyn kehittämisessä”, Hietanen sanoo.