Markkinoinnin ammattilaisten tunnelmat olivat tällä hetkellä melko hämmentyneet, selviää Fountain Parkin tutkimuksesta. Muutoksia on tulossa, eivätkä markkinoinnin perinteiset keinot enää pure.

Enää ei ole suurta ja yhtenäistä kohderyhmää, jolle voisi kohdentaa samanlaisen viestin tietyssä kanavassa. Markkinointi on muuttumassa yhä enemmän vuoropuheluksi.

"Asiakkaat täytyy tuntea entistä paremmin. On tiedettävä, mistä he ovat kiinnostuneita, mitä he todella tarvitsevat ja mitä he odottavat. Ja erityisesti, mistä heidät tavoittaa”, sanoo Fountain Parkin toimitusjohtaja Riitta Ahlholm.

Vastauksista käy ilmi, että valta on siirtymässä yhä enemmän kuluttajille ja asiakkaille. Myös brändien merkitys kasvaa.

"Yritysten on viestittävä rehellisesti ja aidosti. Kuluttajien odotukset täytyy täyttää, mieluiten hiukan ylittääkin", Ahlholm sanoo.