Äskettäin julkaistussa personointia ja dataan perustuvia kokemuksia käsittelevässä raportissa eMarketerin pääanalyytikko Nicole Perrin havaitsi, että markkinoijat arvioivat yleisesti asiakkaiden kaipaavan personoituja markkinointikokemuksia.

Henkilödataan ja analytiikkaan pohjaava personoitu markkinointi nähdään tehokkaana tapana puhutella asiakasta, sillä se pohjautuu kaikkeen, mitä hänestä kerätyn datan perusteella tiedetään. Asiakkaan aiempi ostohistoria tai toistuvat vierailut jalkapallo - tai vaikkapa lemmikkieläinaiheisilla sivustoilla voivat antaa viitteitä siitä, mihin aiheisiin kytkeytyvä markkinointi saattaisi puhutella häntä.

Asia ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen. Periscope By McKinsey n toteutti tänä vuonna yhdysvaltalaisille täysi-ikäisille kuluttajille kyselyn koskien sitä, minkälainen personoitu sisältö on kaikkein houkuttelevinta.

Tasan puolet vastaajista kertoi omiin kiinnostuksen kohteisiin pohjautuvan sisällön olevan houkuttelevinta, mikä oli korkein lukema. Yksikään kyselyssä annetuista vaihtoehdoista ei kerännyt ehdotonta enemmistöä. Esimerkiksi sijaintitietoihin perustuvaa sisältöä piti erityisen houkuttelevana vain 30 prosenttia vastanneista.

Lisäksi riskinhallintayhtiö RSA Security n Ranskassa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa tekemän täysi-ikäisille verkkokäyttäjille suunnatun tutkimuksen mukaan ainoastaan 17 prosenttia vastaajista piti selainkäyttäytymiseen perustuvaa kohdennettua mainontaa eettisenä.

Tähän on varmasti vaikuttanut muun muassa reilu vuosi sitten voimaan astunut EU:n uusi tietosuoja-asetus GDPR sekä isojen teknologiayrityksien ajautuminen henkilötietojen keräämistä koskevien kohujen kohteeksi. Paras esimerkki tästä lienee Cambridge Analytica -skandaali, joka toi lopulta Facebookille mojovat sakot.

"Kuluttajat eivät ole olleet erityisen vakuuttuneita kohdennetun mainonnan ja muiden sisältöjen merkityksellisyydestä markkinoijien datavetoisista ponnisteluista huolimatta. Kun kuluttajista on tullut entistä tietoisempia henkilödatan keräämisestä, joka mahdollistaa markkinoinnin mukauttamisen ja kohdennetun mainonnan, he eivät ole enää varmoja, kannattaako heidän hyödyn lisäämiseksi ylipäätään luovuttaa henkilökohtaisia tietojaan eteenpäin", analyytikko Nicole Perrin kiteyttää.