Paljon ehtii tapahtua viikossa. Monimuotoisuutta ajava Inklusiiv-kampanja sai mukaan uusia vaikuttajia, kuten yrittäjäkonkari-hallitusammattilaisen Jorma Elorannan ja Wolt-yrittäjä Miki Kuusen ja haastoi sekä sai suomalaiset pääomasijoittajat jakamaan diversiteettilukujaan Twitterissä.

Kampanjan perustanut Slushin entinen ohjelmapäällikkö Katja Toropainen loistaa.

Suomalaiset pääomasijoittajat Maki Ventures, Icebreaker VC, Inventure, Superherocapital ja Teollisuussijoitus lähtivät heti haasteen saatuaan jakamaan tietojaan, kuten myös Suomeen sijoittanut, ruotsalainen Northzone VC.

"Kasvu ja kansainvälistyminen monimuotoisen osaamisen avulla täytyy olla suomalaisen yrityskentän keskiössä aiempaa voimakkaammin. Pääomasijoittajilla on tässä tärkeä vastuu, koska he työskentelevät kasvuhaluisimpien yritysten kanssa", Suomen pääomasijoitusyhdistys FVCA:n toimitusjohtaja Pia Santavirta otti kopin.

FVCA aikoo aloittaa jäsentensä monimuotoisuusrakenteen kartoittamisen ja seuraamisen.

"Olen ottanut asian esiin pääomasijoittajien kanssa myös Euroopan tasolla", Santavirta kertoo.

Sukupuolittunut ilmoittelu

Toropainen nosti esiin myös Atria n, Veikon Kone en ja HSY :n sukupuolittuneet rekrytointi-ilmoitukset.

"Rekrytointi-ilmoitusten kuvat ruokkivat tyypillisiä stereotypioita. Ympäröivä yhteiskunta kasvattaa meidät ja sisäänajaa oletuksia huomaamattamme. Sovellusasiantuntijoina, putkimestareina ja tuoteryhmäpäällikköinä on miehiä ja johdon assistenttina nainen", Toropainen harmittelee.

Jatkossa tämä tapahtuu yhä laajemmin silmiltä piilossa ilmoitusten siirtyessä digitaalisiksi.

Silloin huolen mittakaava muuttuu. Rekrytoinnissa käytettävä tekoäly kun on tutkimusten mukaan omaksunut rasistisen ja seksistisen linjan, opettamisessa käytettävän kuva- ja sanamateriaalin vuoksi. Naiset leimattiin hoitajiksi, miehet lääkäreiksi.

"Tämä voi johtaa siihen, että osa hakijoista jättää hakematta, tai joku ei ehkä hakeudu omalle alalleen."

Ruotsissa jo auditoidaan

Eturivin organisaatiot, kuten Accenture ja VTT ehtivät ottaa yhteyttä Toropaiseen yhteistyön tiimoilta.

"Kokoan parhaillaan listaa konkreettisista askelista, joiden avulla mikä tahansa organisaatio Suomessa pääsee mukaan tekemään muutosta", Toropainen kertoo.

Monimuotoisuus, mukaanottaminen ja mahdollistaminen -Facebook-ryhmässä kerätään parhaillaan tähän ehdotuksia ja materiaaleja.

"Kampanja toimii toistaiseksi nollabudjetilla, joten tavoite on suunnitella uudet askeleet mahdollisimman yhteisöllisesti. Kutsun kaikki kiinnostuneet mukaan."

Monimuotoisuuden merkitykselle herättiin Piilaaksossa vuonna 2013, ja sen jälkeen yritykset ovat urakoineet asian eteen isoilla harppauksilla. Myös Ruotsissa on keskustelu käynnistynyt muutama vuosi sitten ja nyt yrityksiin tehdään jo diversiteetti-auditointia.

"Auditoinneissa käydään yrityksen kaikki prosessit läpi myös mukaanottamisen näkökulmasta. Tässäkään ei olla Suomessa yleisesti vielä edes alkumetreillä", Toropainen huomauttaa.

Yhteydenottojen perusteella on ehtinyt löytyä joitakin suomalaisia monimuotoisuus-timantteja.

"Muutama firma on tehnyt monimuotoisuuteen ja mukaanottamiseen liittyvää työtä jo pidempään. Näitä tarinoita olisi tarkoitus nostaa jatkossa esiin. Miten se tehtiin ja kuinka onnistuttiin”, Toropainen kertoo.

Mukaanottaminen olennaista

Vähemmistöjen aktiivinen mukaanottaminen on olennainen osa työyhteisön monimuotoisuutta. Vaikka teoriassa mahdollisuudet liittyä yhteisöön ovat tasa-arvoiset, taustalla piilevät asenteet, käsitykset, ennakkoluulot ja kulttuuriset koodit saattavat vaikuttaa torjuvasti.

Piilaaksossa on edetty vähemmistöjen rekrytoinnin painottamisesta ja tilaisuuksista sekä tapahtumista siihen, että prosesseja laitetaan yrityksissä tosikäytäntöön.

Hewlett Packard in yritysvastuujohtajana Palo Altossa työskentelevä suomalainen Annukka Dickens kertoo, että monimuotoisuuteen liittyviä tuloksia mitataan tarkasti.

"Kartoitamme hallituksen monimuotoisuutta ja sitä, mihin asti ja kuinka laajalti johtoportaassa monimuotoisuus ulottuu. Olennaista on myös seurata, että ostopäätökset tehdään periaatteiden mukaan. Käytäntöönpanon tuloksista raportoidaan julkisesti."

Edellytys yhteistyöhön alihankkijan kanssa on, että HP:lle tarjotaan monimuotoinen tiimi.

Tutkimustieto vahvistaa, että monimuotoisuus on menestyksen kannalta olennaista.

"Taustaltaan, iältään ja sukupuoleltaan monimuotoinen tiimi osaa suunnitella suuremmalle joukolle sopivia ratkaisuja ja kysyä kysymyksiä, mihin ei muuten kyettäisi. Yritykset, joissa on enemmän vähemmistöjä tekevät enemmän radikaaleja innovaatioita ja parempaa tulosta", Aalto Design Factoryn työelämäprofessori Tua Björklund sanoo.

Monimuotoisuus on Björklundin mukaan paras tapa ennaltaehkäistä syrjintää.

"Harvardin professori Frank Dobbin on osoittanut, että syrjinnänvastainen koulutus saattaa jopa pahentaa tilannetta, jolloin vähemmistöjen tuominen johtoon on tehokkaampaa."

Monimuotoisuutta myös osaamiseen

Nyt täytyy varoa, ettei keskustelu lipsahda liikaa teknologian ympärille, huomasi Toropainen viikon aikana.

Riskiksi nousee sellaisen kuvan rakentuminen, jossa tekniset taidot ovat ainoaa hyödyllistä osaamista.

"Nörtti vertauskuvani on, ettei huonolla käyttöliittymällä parhastakaan prosessorista ole iloa. Asenteet kuten aloitteellisuus, kommunikointi sekä luovuus korostuvat tutkimuksissa erinomaisten insinöörien ominaisuuksina. Onneksi näitä taitoja voi kehittää, opiskelijoiden empaattisuutta on onnistuttu lisäämään käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen projektikursseissa sekä Stanfordissa että Aallossa", Björklund kertoo.

Tekniikan opintoihin olisi hyvä saada enemmän naisia, mutta samalla monimuotoisuuden kannalta on tärkeää, että erilaisista kokemus- ja koulutustaustoista tulevia osaajia ja heidän taitojaan arvostetaan.

Björklund kokee huolta siitä, että monimuotoiset osaajat pitäisi saada ennen kaikkea jäämään teknologia-alalle.

"Tutkimuksemme mukaan esimerkiksi insinöörinaiset lähtevät pois alalta, mikäli he kokevat, ettei yrityksissä ole tilaa kehittää käytäntöjä, tuotteita, palveluja ja prosesseja."

Kun monimuotoinen tiimi on saatu kokoon, pitää osaaminen saada hyötykäyttöön mukaanottamisen kautta.

"Tässä korostuu psykologinen turvallisuudentunne. Se ilmenee asioina, kuten suhtaudutaanko toiseen myönteisesti ja voiko esittää kysymyksiä", Björklund avaa.

Piilaaksossa teknologiayritykset työllistävät muun muassa antropologeja, jotka ymmärtävät kuluttajien toimintaa ja yhteiskunnan muutosta. Designereiden työssä taas korostuu empatia, joka auttaa asiakkaan tarpeiden ymmärtämisessä.

Monimuotoisuus, mukaanottaminen ja mahdollistaminen koskee kaikkia aloja, erityisesti koulutus- ja opetuskentää, sillä siellä tulevaisuutta rakennetaan.