Aikaisemmin Havas Helsingin luovasta liiketoiminnasta vastannut Niko Suomalainen on nimitetty maaliskuun alussa Havaksen Suomen liiketoiminnan maajohtajaksi. Nimitys on osa Havaksen pohjoismaisten toimintojen yhtenäistämistä.

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan Havas-organisaatioiden yhteisenä toimitusjohtajana on vuoden alusta toiminut Johan Eidman.

Suomalainen kertoo, että Havaksella on nyt selkeä yhteinen suunta Pohjoismaissa ja tavoitteena merkittävä kasvu.

”Hyödynnämme toisiamme aiempaa paremmin. Suunnittelemme yhdessä sekä asiakastöitä että toimintaamme ja hyödynnämme ideoita, paikallista markkinatuntemusta ja tuotantoa”, Suomalainen kertoo.

Sekä mainos- että mediatoimisto

Havas Helsinki on tarjonnut kaikkia mainostoimisto- ja mediatoimistopalveluja vuodesta 2015 lähtien. Niin sanottujen hybridiasiakkaiden eli Havasta sekä mainos- että mediatoimistona käyttävien asiakkaiden määrä on kasvanut tasaisesti. Suomalaisen mukaan toimisto palvelee nykyään noin puolta asiakkaistaan sekä mediatoimistona että luovassa suunnittelussa.

Parin viime vuoden ajan Suomen Havas on hakenut laaja-alaista markkinointitoimialan osaamista ja rekrytoinut osaajia erilaisista taustoista.

”Ajatuksena on ollut rakentaa yrityksestämme markkinoinnin unelmatiimi, joka on niin kokenut, että voi ratkaista minkä tahansa asiakkaan markkinointiongelman. Meillä on nyt ihmisiä, joilla on kokemusta mediasuunnittelusta, palvelumuotoilusta, ohjelmisto- ja tuotekehityksestä, yrittämisestä, mainonnan suunnittelusta ja projektijohtamisesta. Pidämme ydintiimin pienenä ja teemme yhteistyötä kolmansien osapuolien kanssa siellä, missä meillä ei ole alan parasta osaamista”, Suomalainen sanoo.

Tällä hetkellä Havas Helsingillä on kymmenen työntekijää.

Havas Helsinki on osa Havas Group ia, joka on yksi maailman suurimmista markkinointiviestinnän konserneista. Havas Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 2,3 miljardia euroa. Suomessa liikevaihto oli viime vuonna noin 4,64 miljoonaa euroa.