Suomalaiset suosivat yhä enemmän yrityksiä, jotka kantavat aktiivisesti huolta ympäristöstä ja yhteiskunnasta, kertoo Dagmarin Poikkeustilan kuluttajabarometri.

Poikkeustilan kuluttajabarometri on Dagmar Driven suunnittelema tutkimus, jolla seurataan suomalaisten asenteiden ja kuluttamiseen suhtautumisen kehittymistä nyt koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Aihealueina ovat muun muassa asenteet yrityksiä ja työelämää kohtaan sekä koronaviruksen vaikutukset arkeen, ajatteluun ja ostokäyttäytymiseen.

”Tämä on poikkeuksellinen aika myös mainostajien ja markkinoinnin näkökulmasta. Tilanteen seuraaminen on kiinnostavaa. Miten ihmisten asenteet muuttuvat, ja toisaalta miten mainostajat ja markkinoijat reagoivat?” Dagmarin tutkimusjohtaja Kirsi Laakso sanoo.

Tuoreen Poikkeustilan kuluttajabarometrin mukaan nyt jo 71 prosenttia suomalaisista kertoo suosivansa ympäristöstä ja yhteiskunnasta aktiivisesti huolehtivia yrityksiä. Aktiivisuuden vaatimus on voimistunut 12 prosenttiyksikköä kolmessa kuukaudessa eli joulukuusta 2019.

”Tulos on linjassa kansainvälisten tutkimusten kanssa, joiden mukaan brändien odotetaan tukevan tavalla tai toisella yhteiskuntaa tässä kriisissä. Nyt kaivataan arvoista nousevia, merkityksellisiä bränditekoja, vaikka pieniäkin”, Laakso sanoo.

Hän muistuttaa, että poikkeusaikana on syytä olla erityisen tarkkana niin viestien sisällöistä kuin niiden sävystäkin. Viestit, jotka toimivat aiemmin, saattavat kääntyä poikkeustilan sävyttämin linssein paheksuttaviksi.

”Asiakkaiden tuntemuksia on kuunneltava herkällä korvalla ja viestien tulee perustua todellisiin arvoihin. Koronapesusta tai ihmisten pelon hyödyntämisestä voi saada ikävää mainehaittaa pitkäksi aikaa. Parempi kuitenkin viestiä kuin olla hiljaa. Jos viestien vastaanotto askarruttaa, niiden toimivuutta voi selvittää etukäteen”, Laakso muistuttaa.

Poikkeusajan teot heijastuvat työnantajamielikuvaan

Poikkeustilan kuluttajabarometrin mukaan myös halu tehdä merkityksellistä ja omiin arvoihin perustuvaa työtä on kasvanut kolmen viime kuukauden aikana. Nyt jo 84 prosenttia suomalaisista peilaa työtä niiden pohjalta.

”Yritysten toiminta poikkeusaikana luo pohjaa työnantajamielikuvalle, jonka tärkeys nähdään taas viimeistään siinä vaiheessa, kun tilanne normalisoituu ja taistelu parhaista osaajista jatkuu”, Laakso sanoo.

Halu työskennellä yrittäjänä tai freelancerina on nyt yllättäen yhtä suurta kuin joulukuussa.

Joulukuun vertailutiedot on saatu Dagmarin digitaalisen median tutkimuksesta, jossa asenteita kysytään kuukausittain. Poikkeustilan kuluttajabarometrissa väittämät ja aineistorakenne ovat samoja, joten tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia.

Nyt julkaistut tiedot on kerätty 20.–23. maaliskuuta 1 084 suomalaiselta internet-kyselynä. Satunnaisotannalla koottu otos edustaa 16–79-vuotiaita suomalaisia.

”Seuraamme tulosten kehittymistä kahden viikon välein. On erittäin mielenkiintoista katsoa, millainen vaikutus poikkeustilalla on esimerkiksi yrittäjyyden houkuttelevuuteen”, Laakso sanoo.

Yritysten digikunto joutui testiin

Suomalaiset kokevat koronaviruksen tuomat arjen haasteet toistaiseksi kohtuullisen pieniksi. Eniten harmittaa liikunnan poisjäänti liikuntapaikoissa. Selvityksen mukaan yksinäisyyskin on suomalaisille helpompaa kuin liikuntavuoroista luopuminen.

Lisääntynyt vapaa-aika ja etätyö ohjaavat monet nettiin. Lähes puolet suomalaisista kertoo lisänneensä netissä viettämäänsä aikaa.

”Yrityksille tämä tarkoittaa sitä, että erilaisten digipalvelujen käytettävyyttä vertaillaan ja arvioidaan entistäkin enemmän. Nyt on tärkeää tarkistaa oman yrityksen löydettävyys verkossa, digipalvelujen toimivuus ja ajankohtaisten, asiakkaille tärkeiden viestien näkyminen niin omissa kanavissa kuin sosiaalisessa mediassa”, Laakso sanoo.