Polhem on muuttanut yrityksensä rakennetta ja tiputtanut PR:n nimestään tarkoituksenaan uudelleenbrändätä itsensä täyden palvelun markkinointiviestintätoimistoksi.

Suvi-Marja Kunnari, Polhemin CEO Central Europe North, kertoo M&M:lle, että Polhem on ollut jo vuosia täyden palvelun markkinointiviestintätoimisto, minkä vuoksi yrityksen alkujuurilta juontuva PR-lisäosa on voinut antaa potentiaalisille asiakkaille vääränlaisen kuvan Polhemista.

”Asiakkaat eivät ole välttämättä osanneet lähestyä meitä isommilla palvelukokonaisuuksilla. Vanha nimi ei vastannut sitä, mitä Polhem nyt tekee ja minkälaisia palveluja se asiakkailleen tarjoaa”, Kunnari kertoo.

Laajentunut palvelukokonaisuus voi tarkoittaa perinteisen mainonnan ja tiedottamisen ohella vaikuttajamarkkinointia sekä esimerkiksi samanaikaisesti muiden toimenpiteiden kanssa toteutettavia tuotelähetyksiä.

Olennaista on tehtävien toimenpiteiden jatkuva seuranta dataa ja analytiikkaa hyödyntäen. Muutos heijastelee nopeaa digitaalista kehitystä, minkä vuoksi tarve kattaville brändäys- ja myyntiratkaisuille on lisääntynyt.

”Asiakkaamme ovat kertoneet, että näiden elementtien sijoittaminen samaan ajankohtaan on selkeästi vaikuttanut myyntiin.”

”Tätä kautta yritys voi saada suositusnäkyvyyttä. Vaikuttajan ohella esimerkiksi media voi kertoa tuotteesta ja antaa siitä oman arvionsa”, Kunnari havainnollistaa.

Tuloksia mittaamisen kautta

Uusi yritysrakenne tekee Polhemin eri maissa työskentelevistä työntekijöistä tiiviimmin yhdessä työskentelevän tiimin, joka pystyy Kunnarin mukaan hyödyntämään työntekijöidensä osaamista yli rajojen ja siten reagoimaan nopeasti markkinoilla tapahtuviin muutoksiin.

Polhem aloitti digitaaliseen kehitykseen panostamisen palkkaamalla CDO Joel Backlundin vuonna 2016. Päämääränä oli rakentaa yritykselle oma CRM-järjestelmä, joka yhdistää klassiset PR:ään tarvittavat työkalut, kuten kuvapankin ja tiedotteet, sekä tietopankin.

Järjestelmä tarjoaa analyysiä asiakkaan tarpeisiin eri markkinoilla ja mahdollistaa sen, että Polhemin asiakkuuspäälliköt voivat laatia kohdennetun strategian asiakkailleen.

Datalähtöinen lähestymistapa mahdollistaa Backlundin mukaan kaikkien viestintä- ja markkinointitoimenpiteiden analysoinnin.

“Vähittäiskaupan siirtyessä yhä voimakkaammin verkkoon meidän on mahdollista tarjota verkkokaupoille analyyttistä dataa ja asiantuntemusta siitä, miten kehittää menestyksekästä liiketoimintaa ja näkyvyyttä”, Backlund kertoo.

Polhem sai alkunsa 1995 Ruotsissa kuluttajatuotteisiin erikoistuneena PR-toimistona laajentuen pikkuhiljaa uusille markkina-alueille.

Suomessa Polhemin liikevaihto oli edellisellä heinäkuusta 2019 kesäkuuhun 2020 ulottuvalla tilikaudella 1,36 miljoonaa euroa ja myyntikate 892 473 euroa.

Polhemilla on toimipisteet seitsemässä maassa Pohjois-Euroopan alueella. Polhemin asiakkaisiin lukeutuvat esimerkiksi Lumene, Zalando, Henkel sekä Björn Borg.