Digilaitteet ja digitaaliset taidot ovat alalla kuin alalla nykyään yhä tärkeämmässä roolissa. Kuitenkin 130 000 lapsella tai nuorella opiskelee ilman omaa tietokonetta tukena opinnoissaan.

Tähän koettaa löytää ratkaisun toukokuussa Kaikille kone -keräys, jolla hankitaan tietokoneita niitä tarvitseville lapsille ja nuorille. Konekeräyksellä halutaan saada yritykset lahjoittamaan käytöstään poistettavia tietokoneita ja tabletteja koulutyöhön. Tavoitteena on luoda tasa-arvoiset oppimismahdollisuudet kaikille koululaisille ja opiskelijoille.

Keräyksen takana ovat Me-säätiö, Tukikummit-säätiö, 3 Step IT ja Kotimaanapu. Kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö, Tukikummit-säätiön hallituksen puheenjohtaja. Kampanjan kannustajina ovat Sari Baldauf ja Supercellin Ilkka Paananen Tukikummit-säätiön hallituksesta.

Nuorten digiosaamisessa on valtavia eroja

Nyky-yhteiskunnassa oppiminen, osallistuminen ja omien asioiden hoitaminen ovat digitalisoituneet. Lasten ja nuorten pitäisi päästä jo alakoulussa tutustumaan monipuolisesti digitaaliseen maailmaan sekä kehittää taitojaan koko perusopetuksen ajan mahdollisimman laaja-alaisesti. Tämä on kansalaistaito ja demokratian toteutumisen edellytys tulevaisuudessa.

Asiantuntija Meri-Tuulia Kaarakaisen mukaan paine oppilaiden omien laitteiden käyttöön lisääntyy perusopetuksessa.

"Olisi tärkeää, että koulu pystyisi järjestämään oppilaalle laitteen opetuksen ajaksi, mikäli oppilaalla ei ole omasta takaa soveltuvaa konetta. Lähes kaikilla oppilailla on älypuhelimet, mutta ne eivät yksinään kuitenkaan ole monipuolisten digitaalisten taitojen hankkimiseen soveltuvia. Mikäli oppilailla ei ole riittävästi laitteita käytettävissä, he eivät ole samalla viivalla muiden oppilaiden kanssa, ja viimeistään kirjoituksissa tai jatko-opintoihin pyrkiessä tämä konkretisoituu."

Oma konekaan ei kuitenkaan takaa vielä sitä, että sitä opitaan monipuolisesti käyttämään. Nuorten käyttökokemus voi olla todella kapeaa, jos se jää ainoastaan vapaa-ajankäytön varaan, Kaarakainen toteaa.

"Tutkimuksessamme on saatu viitteitä pienestä, mutta merkittävästä joukosta kaupunkilaisnuoria, pääasiassa poikia, jotka eivät käytä juuri digilaitteita toisin kuin muut samanikäiset nuoret. He eivät ole päässeet digitalisaatiokehitykseen mukaan. Nämä näyttävät olevan usein nuoria, joilla on kielellisiä, mutta myös muita oppimisvaikeuksia."

Kouluissa opetus on Kaarakaisen mukaan edelleen varsin printtimedialähtöistä. Hän muistuttaa kuitenkin, että digitalisoitunut maailma on aivan erilainen. Pitäisi löytää myös ne nuoret, joiden laitteiden käyttö on hyvin yksipuolista, Kaarakainen korostaa.

"Tällä viikolla pidettävät pääsy- ja valintakokeet ovat hyvä ajankohta tuoda esille digitaalisten välineiden ja taitojen merkitystä opinnoissa. Välineillä on merkitystä jo koululaisille sekä lukiossa että ammatillisissa opinnoissa, eikä kaikilla ole mahdollisuutta hankkia niitä", kertoo Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord.

"Asianmukaiset tietokoneet eivät vielä ratkaise kaikkea mutta mahdollistavat paljon."

Mukana olevat yritykset:
 1. Supercell
 2. F-Secure
 3. Rovio
 4. Seriously
 5. Remedy
 6. Next Games
 7. Redlynx
 8. Restel Oy
 9. Lehtipiste Oy
 10. Kuluttajaosuustoiminnan säätiö
 11. Varma
 12. Remedy
 13. Next Games
 14. Redlynx
 15. Restel Oy
 16. Lehtipiste Oy
 17. Kuluttajaosuustoiminnan säätiö
 18. Varma

Lähde: Kauppalehti