Tutkimukset

M&M 29.5.2017 09:00 päivitetty 30.5.2017 16:14

Pro gradu -tutkimus: Toisten ihmisten sanat ja teot määrittelevät henkilöbrändin arvon

Pro gradu -tutkimuksessa pureuduttiin Ville Tolvasen (kuvassa) sekä Katleena Kortesuon henkilöbrändin ympärillä tapahtuneeseen keskusteluun.

Tuore Aalto-yliopiston pro gradu -tutkimus selvitti viestinnän ammattilaisten arvostamien henkilöbrändien arvon määräytymistä sidosryhmänäkökulmasta.

Tutkimus osoittaa arvostettujen henkilöbrändien muodostavan useiden viestijöiden ekosysteemin, joka parhaimmillaan edistää kaikkien osapuolten oppimista ja yhteenkuuluvuutta sekä luo rakennusaineita identiteetin rakentumiseen.

"Henkilöbrändin arvo määräytyy toisten ihmisten sanoissa ja teoissa, ei niinkään siinä, miten ihminen itse määrittelee ja markkinoi itseään", Aalto-yliopistossa henkilöbrändien Twitter-sisältöjä tutkinut Johanna Strömsholm toteaa maanantaina julkaistussa tiedotteessa.

Tutkimuksessa selvitettiin sidosryhmien vaikutusta henkilöbrändien arvoon kahdesta näkökulmasta: kuinka sidosryhmät määrittelevät henkilöbrändin arvon ja kuinka he osallistuvat arvon luomiseen.

Tutkimusmenetelminä käytettiin ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n kanssa yhteistyössä tehtyä kyselytutkimusta viestinnän ammattilaisille ja sisällönanalyysia Twitterissä.

Viestinnän ammattilaisia pyydettiin nimeämään heille ammatillisesti arvokkaimmat henkilöbrändit, minkä perusteella Twitter-analyysi keskittyi Digitalist Networkin perustajan Ville Tolvasen ja kriisiviestinnän asiantuntijan, tietokirjailija Katleena Kortesuon henkilöbrändien ympärillä lokakuussa 2016 tapahtuneeseen keskusteluun.

Tutkimuksen mukaan henkilöbrändin arvo määräytyy sosiaalisessa mediassa henkilöön yhdistettävien sisältöjen perusteella. Sidosryhmien näkökulmasta henkilöbrändin on oltava aito, uskottava ja samaistuttava, ja näiden mielikuvien saavuttaminen vaatii aidon lisäarvon tuottamista ja viestintätaitoja. Henkilöbrändäystä ei pidä kuitenkaan sekoittaa yksisuuntaiseen itsensä markkinointiin, vaan keskeistä on vuorovaikutuksen rakentaminen sidosryhmien kanssa.

Sosiaalisten verkostojen sitouttaminen jatkuvaan ja merkitykselliseen vuorovaikutukseen on tutkimuksen mukaan keskeinen henkilöbrändäyksen menestystekijä. Vuorovaikutus luo sosiaalista brändiarvoa: se on rakennusaine identiteetin muokkaamiselle, yhteenkuuluvuuden tunteen luomiselle ja jatkuvalle oppimiselle.

"Jos itsensä brändääminen tuntuu epämiellyttävältä, sosiaalista mediaa kannattaa lähestyä oppimisen, kehittymisen ja kehittämisen näkökulmista. Henkilöbrändisi rakentuu kyllä ihan itsestään, jos panostat somessa henkilökohtaiseen kasvuusi ja sosiaalisen arvon tuottamiseen muille", Strömsholm toteaa.

Brändit

23.02.2018 13:39

Nokia nousee tuhkasta: Brändiarvo kasvoi 71 prosenttia

Tuore raportti julistaa Nokian maailman nopeiten kasvavaksi brändiksi teleliikenteen infrastruktuuriin erikoistuneissa yrityksissä. Elisa ja DNA ylsivät 300 arvokkaimman teleoperaattoribrändin joukkoon.

Kommentti

23.02.2018 09:52

Toimisto, mitä oikein teet?

Jos potentiaaliset asiakkaat eivät tiedä, mitä ne markkinointi-, viestintä-, media- tai digitoimistolta voivat ostaa, heistä ei koskaan tule asiakkaita.