Aalto-yliopiston markkinoinnin ja johtamisen professori Pekka Mattila vierastaa ajatusta uuden Markkinoinnin kehittämiskeskuksen, Makesin, perustamisesta.

Ajatus keskuksesta nousi esiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) raportissa, jossa keskityttiin yritysten investointien edistämiseen. Makesin olisi tarkoitus koota yhteen parhaat osaajat ja palvella yrityksiä yhteisten projektien avulla.

Keskuksen perustaminen ei kuulosta Mattilan korvaan järkevältä.

”En usko, että meidän markkinointi- ja myyntiosaamisemme, strategisella tai operatiivisella tasolla, kehittyy uusilla viranomaisorganisaatioilla.”

”Markkinoinnin logiikka on hirveän kaukana julkisen vallan logiikasta.”

Raportissa ehdotetaan, että valtio voisi tukea Makesin toimintaa. Mattilan mielestä markkinavetoisesti kannattavaa toimintaa ei ole järkevää tukea julkisin varoin. Mattila sanoo, että valtio voisi esimerkiksi lisätä kauppatieteiden alan rahoitus eri kouluasteilla.

”Valtion tukia pitäisi käyttää sellaisten asioiden tukemiseen, joiden kuntoon saattaminen ei markkinavoimin onnistu.”

”Pitää olla älyllisesti rehellinen: vaikka tämä olisi minun oman toimialani edellytysten vahvistamista, en voi vastuullisesti sanoa, että tämä on parasta käyttöä rahoille. Se on parempaa käyttöä kuin moni muu, parempaa käyttöä kuin maataloustuet, mutta onko se parasta tuottoa rahoille. Ettei me ratkaistaisi julkisin rahoin yksityistä ongelmaa.”

VTV:n raportissa kerrotaan, että Suomessa on markkinoinnin noidankehä, joka on syntynyt, koska markkinointia ei arvosteta.

Mattilan mielestä lopputulema on vanhanaikainen.

”Nyt me näemme aivan toisenlaisen dynaamiikan: toiset firmat ovat ihan kuralla ja toiset voi tosi hyvin. Ne firmat, jotka voivat hyvin, ovat niitä, jotka ottavat myynnin ja markkinoinnin tosissaan.”

”On helppo löytää haastateltavaksi sellainen markkinoija tai myyjä, joka sanoo, että häntä ei arvosteta. Dynamiikka menee toisinpäin. En ole koskaan nähnyt arvostuksen nousevan sillä, että jotain asiaa kehotetaan arvostamaan. Emme ole nyt rationaalisia ongelmanratkaisussa. Suomessa on menestyviä yrityksiä, jotka markkinoivat ja myyvät aivan oikein.”