Radiokanava Radio Helsinki on ilmoittanut julkisesti, että kanava ei julkaise korkeakorkoisia kulutusluottoja myöntävien pikavippiyritysten mainoksia.

Kanava on kertonut asiasta sen omalla taajuudella pyörivässä mainoksessa. Radio Helsingin myynti- ja tuotantojohtaja Mikko Räikkönen kertoo M&M:lle, että kyse on arvovalinnasta.

”Huomasimme, että muilla radiokanavilla oli enenevissä määrin pikavippimainontaa, ja se on muutenkin lisääntynyt erilaisilla mainospinnoilla. Meihinkin on otettu yhteyttä pikavippiyrityksistä yhteyttä ja kysytty mainostilaa. Olemme kuitenkin ehdottoman kaupallinen kanava, mutta tämän kyseisen segmentin kohdalla rupesimme miettimään omaa vastuutamme mediana.”

Asiakastieto Groupin henkilöluottorekisterissä oli tammikuussa 382 000 maksuhäiriöistä henkilöä. Määrä on kasvanut vuodessa 7 700 henkilöllä.

"Mietimme, onko tämä sellainen kehitys, jota me haluamme tukea”, Räikkönen toteaa.

"Teimme sellaisen päätöksen, että meidän kanavaltamme ei heru mediatilaa."

Tapaus on Räikkösen mukaan ainutlaatuinen Radio Helsingin historiassa, koska kanava ei ole koskaan enemmin kieltäytynyt julkaisemasta minkään laillisen tuoteryhmän mainoksia.

”Tämä on ainut kerta, kun olemme sanoneet rahalle ei kiitos. Se on jo tarpeeksi merkittävää, sillä olemme kaupallinen radio.”

Radio Helsingin omistajan Livelaboratorio Oy:n toimitusjohtajan Tanja Douglassin mukaan kanavalla ei ole esitetty ainakaan viime vuosien aikana pikavippiyritysten mainoksia. Radio Helsinki on ollut Muusikkojen liiton omistaman Livelaboratorion omistuksessa parin vuoden ajan.

Douglass kertoo sähköpostin välityksellä M&M:lle, että päätös ei ole herännyt negatiivisia reaktioita muissa mainostajissa. Douglassin mukaan kanavan brändi perustuu inhimillisiin arvoihin ja siksi hän pitää päätöstä johdonmukaisena.

"Toivomme, että keskustelua syntyy! Mielestämme kaikki pikavippeihin liittyvä markkinointi lisää ylivelkaantumisen riskiä ja kannustaa äkkipikaiseen luotonottamiseen. Tilastot osoittavat, että Suomessa lähes 400 000 täysi-ikäisellä on maksuhäiriömerkintä. Erityisesti pienituloisilla ongelmat liittyvät usein pikavippeihin, joiden korot ovat isoja ja ehdot vaikeasti tulkittavia."

"Emme ole tehneet suurta numeroa tästä, en usko, että ainakaan negatiivisesti. Enemmänkin monista on hienoa, että otamme kantaa monien jakaman arvon suhteen. Laillisuus ei takaa moraalista oikeutusta."

Räikkönen ei osaa arvioida tarkasti, miten suurista rahasummista Radio Helsinki on kieltäytynyt.

”Puhutaan muutamasta paristakymmenestä tuhannesta, mitä olisi voinut tulla. Sanotaan, että tuhansista euroista per kampanja. Rahallista vaikutusta on hyvin vaikea arvioida", Räikkönen toteaa.

Vuonna 2017 Radio Helsingin omistaja Livelaboratorio teki 1,5 miljoonan euron liikevaihdolla -424 000 euroa tuloksen. Viime vuonna yhtiö teki 1,7 miljoonan euron liikevaihdon. Douglassin mukaan viime vuoden vielä tarkistamaton tulos on lähellä nollaa.

Moraalinen päätös

Kaupallisten radioiden edunvalvojan Radiomedian toimitusjohtaja Stefan Möller kertoo, että radioyhtiöillä on oikeus kieltäytyä mainostamasta jotain tuotetta tai palvelua, jos se niin päättää. Radiomedian yleinen kanta kuitenkin on, että laillisia tuotteita pitää pystyä mainostamaan Suomessa, ellei mainontaa ole erikseen rajoitettu lailla.

"Jos tuotetta tai palvelua saa laillisesti mainostaa ja myydä Suomessa, siitä pitää pystyä kertomaan. Se on lähtökohtamme. Pikavippiyritykset ovat olleet hyviä mainostajia radiopuolella."

"Asiassa on kuitenkin moraalinen puoli. Olemme kehottaneet yhtiöitä itse harkitsemaan asiaa. Radioyhtiöillä on oikeus kieltäytyä. Jos yhtiö pitää jotain asiaa moraalisesti kyseenalaisena, sillä on oikeus kieltäytyä mainostamasta sitä. Tämä ei liity pelkästään pikavippimainontaan", Möller kertoo.