Markkinoinnin keskeinen pullonkaula on alan johtajien mukaan edelleen nopean toiminnan ja pitkän tähtäimen työn välisen tasapainon löytäminen. Asia käy ilmi markkinatutkimusta tekevän monikansallisen informaatioyrityksen WARCin tuoreesta tutkimusraportista, josta uutisoi Resumé.

Kyselytutkimukseen vastanneista markkinointijohtajista peräti 70 on sitä mieltä, että liika lyhytjännitteisyys on keskeisin alan ongelmista ja liian monet brändit investoivat liikaa nopeisiin tuloksiin tähtäävään markkinointiin brändin kehittämisen kustannuksella.

Päättäjät ovat tutkimuksen perusteella havahtumassa ongelmaan. Brändi-investointejaan aikoo kasvattaa suurempi osa tutkimukseen vastanneista markkinointipäättäjistä (40 prosenttia) kuin kumppanuusmarkkinoinnin panostuksiaan (32 prosenttia).

Kumppanuusmarkkinointi (engl. performance marketing) tarkoittaa tulospohjaista markkinointia, jossa mainostaja maksaa kumppaneilleen saavutettujen tulosten, kuten toteutuneen myynnin, perusteella. Tämä on yleinen markkinointimuoto etenkin digimarkkinoinnissa.

Nii taloudellinen kuin ajallinenkin panostus brändityöhön näyttää olevan yksi markkinointiviestinnän isoja trendejä vuodelle 2020, arvioi WARCin sisältöjohtaja David Tiltman.

”Vuosien tulospohjaiseen, digitaaliseen markkinointiin keskittymisen jälkeen yhä useammat brändit ovat muuttamassa lähestymistapaansa liittyen pidemmän aikavälin brändin rakentamiseen”, Tiltman ennakoi.