Rastor ja Markkinointi-instituutti yhdistyvät 1.1.2020 yhdeksi koulutuksen järjestäjäksi.

”Olemme toimineet viimeiset pari vuotta niin, että meillä on ollut yhteinen omistaja, mutta kaksi eri brändiä ja kaksi eri koulutuksen järjestäjää. Tammikuun alusta alkaen meillä on vain yksi brändi”, sanoo Toni Berkowits, Markkinointi-instituutin ja Rastorin nykyinen ja Rastor-instituutin tuleva toimitusjohtaja.

Yhdistyminen synnyttää valtakunnallisen osaamisen kehittämisen ja työllistämisen palveluita tarjoavan toimijan. Rastor-instituutti työllistää noin 150 henkilöä, ja sen toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Berkovits sanoo, että yhdistyminen ei tule vaikuttamaan henkilöstön määrään.

”Paitsi että toimimme viidellä paikkakunnalla, tulemme asiakkaamme luokse juuri sinne, missä meitä tarvitaan. Voimme järjestää valmennuksia ja koulutuksia valtakunnallisesti toimivien yritysten kaikissa toimipisteissä ja tuoda lisäarvoa paikallistuntemuksellamme”, kertoo Berkowits.

Rastor-instituutti tuottaa osaamisen kehittämisen palveluiden lisäksi työllistämisen palveluita. Työllistämisen palvelut muodostuvat rekry-, täsmä- ja muutoskoulutuksista sekä muutosturvapalveluista.

”Olemme panostaneet merkittävästi palveluidemme digitalisointiin tukeaksemme osaamisen ja liiketoiminnan kehittämistä moninaisin muodoin”, Berkowits sanoo.

Rastor-instituutti tarjoaa osaamisen kehittämisen palveluita muun muassa esimiestyön ja johtamisen, talouden ja rahoituksen, markkinoinnin ja viestinnän, myynnin ja asiakkuuksien, tuotekehityksen ja palvelumuotoilun, HR:n, logistiikan, työnjohdon sekä tekniikan ja rakentamisen alueilla. Rastor-instituutti on myös oppisopimuskouluttaja ja järjestää Opetushallituksen virallisia ammatillisia tutkintoja.

Markkinointi-instituutin ja Rastorin yhteenlaskettu liikevaihto on ollut vähän alle 20 miljoonaa. Valtion rahoituksen osuus yhteenlasketusta liikevaihdosta on noin 10 miljoonaa. Sen määrä ei tule Berkowitsin mukaan muuttumaan suuntaan tai toiseen yhdistymisen myötä.