Risto Oksanen hyppää mukaan Ellun Kanojen uuteen liiketoimintayksikköön Respektiin, joka auttaa yrityksiä ja järjestöjä löytämään toisensa. Oksasen erikoisosaamisaluetta on luonnollisesti sponsorointi.

Oksanen on työskennellyt aiemmin Veikkausliigan markkinointijohtajana.

Oksanen kertoo M&M:lle, että ajatus Ellun Kanoihin siirtymisestä kypsyi yhteistyön ohessa.

"Kun aloitin Sponsorointi ja tapahtumamarkkinointi ry:ssä, oli selvää, että teen töitä osa-aikaisesti. Tavoitteena oli, että katson rauhassa, mitä alan tehdä lopulla ajalla. Suunnittelimme sponsorointikuvioita taannoin Ellun Kanojen kanssa ja siinä samassa sovimme, että tulen taloon virallisesti."

Mitä toimenkuvaasi kuuluu, Risto Oksanen?

"Uusien sponsorointimallien kehittiminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Myös viestinnän yhdistäminen sponsorointiin ja vanhojen toimintamallien ravisteleminen."

Teet puolet työajastasi sponsorointi ja tapahtumamarkkinoinnin parissa ja puolet Ellun Kanoissa. Miten työajan jakaminen onnistuu?

"Se onnistuu hyvin, koska työt tukevat toisiaan. Työt eivät ole päällekkäisiä, mutta molemmissa on yhteisiä asioita. Sponsorointi ja tapahtumamarkkinoinnissa meillä on agendalla alan arvostuksen ja asiantuntijuuden lisääminen. Ellun Kanojen puolella sitä tehdään käytännössä."

Miten huolehdit, ettei kahden eri työn välille synny eturistiriitoja?

"Tässä ei ole eturistiriitoja, koska toimimme täysin eri aloilla. Yhdistyksen ja yrityksen välillä ei ole päällekkäisiä asioita. Yhdistyksen puolella pidetään huolta siitä, että Ellun Kanat on vain yksi viestintätoimisto muiden joukossa. Tällaista toisten suosimista ei tule."

"Yhdistys ei ole Ellun Kanojen asiakas."

Maailmanparantaminen on nyt muotia. Miten vastuullisuutta toteutetaan konkreettisesti?

"Tekemällä hyviä tekoja. Nimenomaan tekoja, ei sanoja. Jokainen yritys joutuu miettimään omien arvojensa pohjilta, mitä ne teot voisivat olla. Arvopohjainen sponsorointi on huimassa kasvussa ja siitä puhutaan paljon."

"Hyvä esimerkki on OP:n Hiiop-kampanja, jossa suomalaisia kannustetaan vapaaehtoistyöhön."

Vaikuttaako vastuullisuusbuumi sponsorointiin?

"Sponsorointi on kasvanut. Se nousi 16,3 prosenttia viime vuodesta. Sponsorointiin laitettiin viime vuonna 257 miljoonaa euroa. Vastuullisuudella on ollut merkitystä sponsorointiin sekä Suomessa että maailmalla."

Miten yritykset voivat hyötyä järjestöyhteistyöstä?

"Merkittävä asia on yrityskulttuurin rakentaminen. Työntekijöiden täytyy tuntea merkittäväksi se, mitä yritys tekee. Järjestöyhteistyö tekee yrityksestä kiinnostavamman työnantajan, yhteistyökumppanin ja asiakkaan. Tänä päivänä edellytetään, että yritykset toimivat vastuullisesti."

Kerrot tiedotteessa, että haluatte Ellun Kanojen toiminnalla ravistella markkinoinnin ja viestinnän siiloutuneita toimintamalleja. Miten temppu tehdään?

"Keskustelemalla ja saattamalla ihmisiä yhteen. Yrityksille pitää näyttää, mitä mahdollisuuksia niillä on, kun toiminnot saadaan suunnattua samoihin tavoitteisiin."