Markkinoijat haluavat tulosta jokaisesta markkinointieurosta. Monet markkinointiviestijät käyttävät jo aktiivisesti panosten ja tulosten välistä suhdetta mittaavaa tunnuslukua ROI (Return on Investment). Sosiaalinen media sekoittaa mittauspakkaa.

Kansainvälisen markkinointiteknologian yrityksen Neolanen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä 69 prosenttia pyrkii mittaamaan ROI:ta, mutta vain 17 prosenttia katsoo onnistuneensa siinä.

Maakohtaiset erot olivat suuria: 27 prosenttia kyselyyn osallistuneista ranskalaisista markkinoijista ei pyri saavuttamaan tuottoja markkinoinnista sosiaalisessa mediassa. Brittiläisistä ja pohjoismaalaisista vastaajista vain kaksi prosenttia vastasi samoin.

Neolanen kyselyn tarkoituksena oli selvittää, millaisia tavoitteita yritykset asettavat markkinointi-investoinneilleen sosiaalisessa mediassa. Tuloksista kävi ilmi, että yritykset odottavat ennen kaikkea näkyvää tulosta sosiaalisen median markkinointitoimista.

Tutkimus paljasti, että markkinoinnin tehokkuutta sosiaalisessa mediassa mitataan vielä pääosin muuten kuin rahallisin määrein, mikä vaikeuttaa konkreettisen ROI:n laskemista. Perinteisten laskutapojen ja liikevaihtoon liittyvien lisämyynnin ja asiakashankinnan mittojen käyttö on vielä vähäistä.

Some-markkinoinnissa 57 prosenttia markkinoijista mittasi bränditunnettuutta, verkkoyhteisön kokoa, web-liikennettä ja verkkopöhinää. Kolmannes mittasi asiakashankintaa, kvalifiointia ja myynninkasvua. Somen kautta tuleva asiakaspalaute oli yhdeksän prosentin mielestä relevantti mittari.

200 000 euroa someen alkaa jo näkyä

Markkinointiin sosiaalisessa mediassa investoidaan varovaisesti. Se näyttää silti olevan kannattavaa: 27 prosenttia yrityksistä, jotka ovat kuluttaneet yhteensä yli 200 000 euroa markkinointiin sosiaalisessa mediassa, ovat saavuttaneet positiivisen ROI:n. Sitä vähemmän investoineiden yritysten parissa ROI:n saavuttamisaste on puolta pienempi.

Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista ei hyödynnä verkkoyhteisönsä jäsenten profiilitietoja kohdentaakseen viestintäänsä sosiaalisessa mediassa. Tämä on päinvastoin kuin yritysten perinteisessä markkinoinnissa, jossa kohdentaminen on yksi markkinoinnin tärkeimmistä tavoitteista.

Kyselyyn vastanneista 42 prosenttia halusi integroida sosiaaliset verkostot kokonaisvaltaiseen markkinointistrategiaansa. Tämä on yritysten ensisijainen tavoite ja suuntaus on sidoksissa myös ROI:n mittaamisen tavoitteeseen.

Kyselyyn osallistui 700 eurooppalaista markkinoijaa eri aloilta.