Öljynjalostaja Neste järjesti joulukuun puolivälissä kaksi markkinoinnin mittaamiseen ja ROMI-mallinnukseen (Return of Marketing Investment) liittyvää seminaaritilaisuutta, joihin osallistui yhteensä noin 200 markkinointialan ammattilaista.

ROMI kiinnostaa nyt markkinointiväkeä, sillä yritys voi ROMI-mallia käyttämällä selvittää tarkasti, mikä on markkinointi-investointien tuoma kontribuutio myyntiin.

Kyseessä on tilastollinen mallinnus, jossa seurataan tiettyjä muuttujia ja niiden korrelointia myynnin kanssa.

Nesteen kehittämä ROMI-malli hyödyntää laajasti sekä sisäistä että ulkoista dataa, muun muassa kuluttajaluottamusindeksiä sekä omaa kampanjadataa.

Mitattavien euromäärien ja tuottavuuden tuominen mukaan kulmahuoneen keskusteluihin on ollut Nesteen markkinoinnille suuri ja eteenpäin luotaava muutos, kertoo Marketing & Services -liiketoiminta-alueen markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen.

"Sen jälkeen, kun aloimme puhua euroista, on ollut paljon helpompaa mennä esittelemään kampanjoita ja muita markkinoinnin toimenpiteitä ja perustella niiden tarpeellisuus."

Nesteen markkinointi-investointien tuotto on noussut parin vuoden aikana b-to-b-kampanjoissa yli 1 000 prosenttia. Kun mallinnus otettiin käyttöön b-to-c-puolella, ensimmäisen vuoden kasvuluku oli 800 prosenttia.

Hyötyläinen korostaa, että markkinoinnin systemaattinen mittaaminen on matka, jossa tärkeintä on aloittaminen.

"Aluksi riittää kynä ja paperia. Mittarit ja mallit voivat olla todella alkeellisia. Olennaista on, että ne johtavat käytännön vaikutuksiin ja niiden perusteella pystyy tekemään päätöksiä", sanoo Hyötyläinen.

Lue lisää Nesteestä ja ROMI-mallinnuksesta Markkinointi & Mainonta -lehdestä 2/2019.