Yleisradio on jättänyt useita pääministeri Juha Sipilä n (kesk) Terrafame-kohuun liittyviä uutisia ja juttuja julkaisematta pääministerin painostuksen seurauksena, kertoo Suomen Kuvalehti.

Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL on julkaissut kannanoton liittyen tapaukseen. Liitto muistuttaa, että "perustava osa sananvapautta ja demokratiaa on se, että journalistit voivat uutisoida vapaasti, ja heillä on myös velvollisuus uutisoida poliittisten päättäjien erilaisista kytköksistä."

Liiton puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö on allekirjoittanut kannanoton. Sen mukaan liitto on "syvästi huolissaan siitä, että julkisen palvelun mediayhtiön journalistinen johto on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotka vaarantavat vakavasti suomalaista sananvapautta, demokratiaa ja kansalaisten oikeutta saada tietää yhteiskunnassa tapahtuvista asioista. Jo epäily tällaisesta toiminnasta on omiaan nakertamaan demokratiaa."

RTTL muistuttaa myös Journalistin ohjeista. Journalistin ohjeet ovat alan itsesääntelymekanismi, jonka tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ja edistää ammattieettistä keskustelua.

Liiton mielestä Yle rikkoo ainakin seuraavia Journalistin ohjeita:

  1. Journalisti on vastuussa ennen kaikkia lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
  2. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.
  3. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.

RTTL vaatii, että Yle antaa journalistien jatkossakin uutisoida yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista ilman rajoituksia.