Suomalainen Solar Foods tuottaa elintarvikkeisiin proteiinia bioreaktorissa fermentoinnilla. Yhtiön tuotantotiloissa Espoossa ruoantuotannolle ensiarvoisen tärkeää proteiinia tuotetaan käytännössä ilman, sähkön ja hivenaineiden avulla.

Yhtiön menetelmä luoda proteiinia suoraan ilmasta on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta. Suomalaisen kasvuyrityksen toiminnasta on raportoinut muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Kiinnostuksen ymmärtää. Ihmiskunta on suurten haasteiden edessä. Esimerkiksi YK:n mukaan vuoteen 2050 mennessä maailman väestön on arvioitu kasvavan yli 9 miljardiin.

Kasvava joukko ja elintaso tarvitsee arviolta 50 prosenttia enemmän ravintoa ja samalla ilmastonmuutosta pitäisi pystyä hillitsemään, jotta maapallo säilyy asuttavana. Uudet ruoantuotantoon liittyvät innovaatiot ovat tässä keskeisessä asemassa.

Havainnollistaakseen tilannetta ja omaa tarinaansa Solar Foods on julkaissut vuorovaikutteisen maailmankartan visiostaan. Ruoan uusi maailmankartta näyttää parhaimmat tuotantopaikat tulevaisuuden proteiinin kasvatukseen.

Tulevaisuudessa ruoantuotanto voidaan kytkeä irti luonnon resursseista ja ympäristöolosuhteista. Kartasta voi katsoa jokaisen maan tilanteen.

“Visiomme on muuttaa nykyinen tapa tuottaa ravintoa. Haluamme irtikytkeä ruoantuotannon lisääntyvästä luonnon resurssien käytöstä sekä ympäristöolosuhteista. Maailmalla on toivoa. Tulevaisuuden ruoka ei ole utopiaa vaan me toteutamme sitä jo nyt”, Solar Foodsin toimitusjohtaja ja perustajaosakas Pasi Vainikka kuvaa tiedotteessa.

Ruokaa jopa avaruudesta

Nyt julkaistu maailmankartta osoittaa nykytilanteen ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Suotuisia paikkoja ilmasta valmistetulle proteiinille ovat myös ne paikat, jossa ruoantuotanto on ennen ollut mahdotonta.

Solar Foodsin kehittämä teknologia on mielenkiintoinen ja erottuva ratkaisu, vaikka erilaisia lihaa korvaavia proteiinin tuottamisen ratkaisuja on viime vuosina kehitetty eri puolilla maailmaa. Solar Foodsin ratkaisumallissa proteiinia pystytään tuottamaan ilmasta ilman maataloutta, eläimiä ja kasveja.

Tulevaisuudessa ravinnon tuottamiseen voidaan valjastaa ääriolosuhteet. Ruokaa syntyykin esimerkiksi siellä, missä aurinko on paahtavaa tai maasto epäsuotuisaa, mutta tuuli voimakkainta. Ruoantuotanto on tähän asti ollut riippuvaista viljelykelpoisesta maasta ja ilmasto-olosuhteista.

”Tarjoamme ihmiskunnalle aivan uudenlaisen tavan viljellä ja korjata satoa. Teknologisen kehityksen myötä on jo nyt mahdollista kasvattaa satoa mikrobitasolla. Ravinnerikasta proteiinia voidaan tuottaa alueilla, joilla ruoantuotanto ei ole aiemmin ollut mahdollista, kuten aavikolla, arktisilla alueilla tai jopa avaruudessa”, Vainikka kertoo.

Tukea ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

Nyt julkaistusta ruoan uudesta maailmankartasta näkyy kuinka maailma voi muuttua. Tämä on merkittävä asia myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta.

”Jos proteiinintuotanto irtautuu maataloudesta, voidaan esimerkiksi peltoja muuttaa metsiksi ja hiilinieluiksi. Kuvitelkaa, millainen vaikutus tällä on taistelussa ilmastonmuutosta vastaan”, Vainikka havainnollistaa.

Tällä hetkellä noin puolet maailman asutetusta maapinta-alasta on maatalouden käytössä, ja maailmanlaajuisesti jopa 70 prosenttia makean veden käytöstä kuluu maatalouteen. Arviolta 25 prosenttia ihmisen tuottamista kasvihuonekaasuista syntyy ruoasta. Solar Foodsin visiona on tarttua näihin haasteisiin.

Solar Foodsin kehittämällä teknologialla ja bioprosessilla pystytään tuottamaan ravinnerikasta proteiinia ilmaa ja sähköä hyödyntämällä. Pilottivaiheessa oleva Solein®-proteiini on päästötöntä, ja sen arvioidaan olevan 10–100 kertaa ilmastoystävällisempää kuin liha- tai kasvipohjaiset vaihtoehdot. Uusi proteiini voi vähentää päästöjä maailman lentoliikenteen verran.

”Haluan kannustaa tieteentekijöitä avoimuuteen. Solar Foodisilla on ratkaisu ruoantuotannon uudelleen järjestämiseksi. Meillä tiedelähtöisenä yrityksenä on myös vastuu kertoa uusista ruoantuotannon innovaatioista ihmisille, elintarviketeollisuudelle ja päättäjille. Vastuullinen tie on mahdollista valita. Uudet teknologiat mahdollistavat sen”, toteaa Vainikka.

Solar Foods näkee maapallon tulevaisuuden valoisana ja nostaa filosofiakseen mahdollistamisen. Vainikan mukaan yrityksen asiantuntijat eivät ole optimisteja eivätkä pessimistejä.

”Mahdollisuuksiin tarttuminen yhdistettynä teknologiaan ja osaamiseen voi todella muuttaa maailmaa”, Vainikka kiteyttää.

Solar Foods ottaa askelia kohti vastuullisen Solein®-proteiinin tuomista kuluttajien lautasille saakka. Tällä hetkellä yhtiö valmistelee uuselintarvikelupaa ja suunnittelee ensimmäisen pienimuotoisen tehtaan rakentamista.

”Yrityksen tavoitteena on aloittaa Solein®-proteiinin kaupallinen valmistus vuoden 2022 loppuun mennessä. Alkuvaiheessa tuotantomäärien arvioidaan olevan 5–50 miljoonaa ateriaa vuodessa”, Vainikka kertoo.