Useat mainostoimistot ovat viime aikoina ilmoittaneet lomautuksista koronakriisin vuoksi. Tämä näkyy myös lisääntyneinä yhteydenottoina Toimihenkilöliitto Ertoon ja sen jäsenyhdistykseen DigiMaMa ry:hyn, joka edustaa markkinointiviestinnän, digityön ja luovan työn tekijöitä.

”Se näkyy sekä kasvuna jäsenmäärässä että jäseniltä tulevissa yhteydenotoissa. Kysytty on, saako työnantaja ylipäänsä lomauttaa ja millä perusteilla. Ja mitä se tarkoittaa, jos on yritys, jonka on noudatettava yt-lakia lomautustilanteissa. Yksityiskohdista voi olla hyvinkin paljon epätietoisuutta”, Erton edunvalvontajohtaja Saara Arola kertoo.

Alla vastauksia yleisimpiin kysymyksiin liittyen lomautuksiin:

1. Mikä on lomautus?

Lomautuksen aikana työsuhde ei katkea, mutta palkanmaksu ja työvelvoite katkeavat. Lomautuksen ajalta voi hakea ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa työttömyyskassasta tai työttömyysturvaa Kelasta.

2. Millä perusteilla työnantaja voi lomauttaa?

Jos työ on tilapäisesti vähentynyt, voidaan tehdä määräaikaisia lomautuksia. Jos työnantajalla on lomautuksille tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet, eli työ on vähentynyt oleellisesti ja pysyvästi, on mahdollista lomauttaa työntekijät määräajaksi tai toistaiseksi.

3. Ketä lomautus koskee?

Lomauttaminen koskee ensisijaisesti vakituisia työntekijöitä. Määräaikaisessa työsuhteessa olevan voi lomauttaa vain, jos työnantajalla olisi oikeus lomauttaa se vakituinen työntekijä, jonka sijaisuutta määräaikainen hoitaa.

Jos määräaikaisuuden perusteena on työn projektiluontoisuus, eikä vakituisen työntekijän sijaisuus, työntekijää ei voida lomauttaa. Projektin jatkumisella tai loppumisella ei ole merkitystä asiassa. Tosin tähän hallitus valmistelee väliaikaista lakimuutosta.

4. Milloin lomautuksissa pitää noudattaa yt-lakia?

Jos työnantajan palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 henkilöä, tulee työnantajan ennen lomauttamispäätöksen tekemistä käydä yt-neuvottelut. Yt-neuvotteluesitys on lain mukaan annettava henkilöstölle viimeistään viisi päivää ennen yt-neuvotteluiden aloittamista.

5. Millä aikataululla lomautukset voidaan toteuttaa?

Tällä hetkellä voimassa oleva lain mukaan työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Tähänkin hallitus valmistelee väliaikaista lakimuutosta, ja jos se toteutuu, ilmoitusaika lyhenee viiteen päivään.

6.Kuinka pitkä lomautus voi olla?

Työn tilapäisen vähentymisen perusteella tehty määräaikainen lomautus voi kestää pääsääntöisesti enintään 90 päivää. Lomautus voi olla myös roikkolomautus, jolloin se on toistaiseksi voimassa oleva.

7. Voiko lomautuksen aikana tehdä töitä toiselle työnantajalle?

Lomautuksen aikana saa ottaa vastaan muuta työtä, mutta lomautuksen aikana työsuhde omaan työnantajaan ei katkea. Täytyy muistaa, että on olemassa omaa työnantajaa vahingoittavan kilpailevan toiminnan kielto, joka on voimassa myös lomautuksen aikana. Sellaista työtä, joka kilpailee oman työnantajan kanssa ja vahingoittaa sen toimintaa, ei saa tehdä. Arvio tehdään tapauskohtaisesti ja epäselvät tilanteet on syytä selvittää etukäteen työnantajan tai liiton kanssa.

8. Jos tekee lomautuksen aikana osa-aikaisesti freelance-töitä, josta ei kuitenkaan saa normaalin tulotasonsa mukaista palkkaa, voiko saada päälle soviteltua päivärahaa?

Jos tekee osa-aikaisesti töitä, voi hakea soviteltua päivärahaa. Työnhaun tulee olla voimassa TE-toimistossa.

9. Miten käy, jos saa uutta työtä ja lomautukset päättyvät?

Jos lomautus on toistaiseksi voimassa oleva, työnantaja voi kutsua takaisin töihin seitsemän päivää aiemmin, ennen kuin työt taas jatkuvat. Siinä ajassa töihin pitää palata tai irtisanoutua normaalia irtisanoutumisaikaa noudattaen. Vastaavasti jos työntekijä on ottanut vastaan toisen työn toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen aikana, hänellä on tästä työstä viiden päivän irtisanomisaika.

10. Voiko lomautuksen aikana irtisanoutua?

Lomautuksen aikaan työntekijä voi irtisanoa työsuhteensa päättymään ilman irtisanomisaikaa, mutta ei enää lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

11. Voiko työnantaja määrätä vuosilomalle koronavirusepidemian takia?

Työnantajan pitää noudattaa vuosiloman määräämisessä normaaleja vuosilomalain/työehtosopimuksen määräyksiä lomakaudesta ja ilmoitusajoista eikä epidemia tee näihin poikkeusta. Lain mukaan kesäloma voidaan määrätä vain kesälomakaudelle (2.5.-30.9. välinen aika) ja talviloma talvilomakaudelle (1.10.-30.4.). Loman ajankohdasta tulee ilmoittaa työntekijälle pääsääntöisesti viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Ennen loman ajankohdan määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä ajankohdasta.

Lue myös: M&M selvitti: Nyt osuu toimistoihin ja lujaa, lomautuksia luvassa