Vastaväittäjä-palstalle haastateltu Laine Spellman arvioi, että pankeilla on paljon kehitettävää markkinointiviestinnässään. Aiemmin Saton markkinointipäällikkönä työskennellyt Spellman on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Väite 1 Pankit ovat ahneita, kasvottomia ja ylimielisiä. Ne ajavat omaa etuaan hinnalla millä hyvänsä.

”Valitettavasti tämä on suomalaisten mielikuva pankeista. Nooa Säästöpankki teki helmikuussa kyselytutkimuksen ja tuo viesti vastauksista välittyi. Tilanne on pankkien kannalta ikävä. Kaikilla pankeilla on siinä suhteessa peiliin katsomisen paikka. Muutos tapahtuu vain tekojen kautta.”

Väite 2 Pankin tulee palvella ensisijaisesti varakkaita asiakkaita. Esimerkiksi opiskelijat ja vanhukset kuuluvat kakkoskastiin.

”Ei pidä paikkaansa. Puhun toki vain meidän pankkimme puolesta. Lähtökohtamme on, että kaikkia asiakkaita ikään, taustaan tai kansallisuuteen katsomatta palvellaan tasa- arvoisesti. Ei ole mitään merkitystä, tuoko asiakas kuraa sisään kengillään tai onko hänellä miljoona euroa tilillään.”

Väite 3 Säästöpankin syntyhistoriaan kuuluu ajatus tasa-arvosta. Se on menneen talven lumia.

”Ei ole. Olen itse aika tuore työntekijä Säästöpankilla, mutta olen perehtynyt historiaan. Toiminta on lähtenyt ajatuksesta, että joka ikinen suomalainen ansaitsee hyvän pankin. Ensimmäinen asiakas, joka talletti meille rahaa, oli turkulainen piika. Koko toimintamme ja ajatuksemme perustuu edelleen tasa-arvoisuuteen. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on olla läsnä myös pienillä paikkakunnilla ja ihmisten arjessa.”

Väite 4 Pankit eivät erotu toisistaan.

”Markkinointi- ja viestintäihmisenä täytyy sanoa, että viestinnällisesti ja asiakkaan näkökulmasta eivät ne varmaan erotu. Tilanne on hassu, sillä meillä Suomessa on hyvin erityyppisiä pankkeja. Jos asiaa lähestytään vaikkapa aatemaailman kautta, siellä on selkeitä eroja. Asiakkaan on perehdyttävä asiaan, jotta hän ymmärtäisi tämän. Se ei ole asiakkaan tehtävä. Kaikkien pankkien on pystyttävä viestimään omasta erilaisuudestaan asiakkaalle ymmärrettävästi. Siinä kaikilla pankeilla on vielä tekemistä. Esimerkiksi säästöpankit eivät tuota voittoa osakkeenomistajille, vaan jakavat sitä hyvien tekojen kautta yhteisölleen.”

Väite 5 Pankin täytyy keskittyä uuden liiketoiminnan kehittämiseen perinteisten pankkipalvelujen sijasta.

”Kaikkien pankkien on pysyttävä ajassa kiinni ja tarjottava ajanmukaisia palveluita. On ehdottomasti pidettävä huolta siitä, että asiakkaat eivät tipu kelkasta. Digitaalisuuden rinnalla elää vahvana usko ihmisten tapaamiseen kasvotusten. Asiakkaan tulee voida itse päättää, mitä kanavaa pitkin hän haluaa saada palvelua.”

Artikkeli on julkaistu M&M-lehdessä 10/2017.