Itä-Suomen yliopiston Kauppatieteiden laitos toteutti tutkimuksen, jonka mukaan B2B-asiakas kokee tärkeimmäksi työkaluksi ostopäätöstä edeltävänä aikana hakukoneet, verkkosivut, verkkomaksujärjestelmän sekä sähköpostin.

Kun ostopäätös on tehty, sen jälkeen tärkeimmiksi digitaalisiksi järjestelmiksi koettiin sähköposti, verkkomaksujärjestelmä ja yrityksen verkkosivut.

Digitaalisten palveluiden käyttö eroaa asiakkaiden kohdalla myös eri ikäryhmien välillä.

Nuorille B2B-asiakkaille sosiaalinen media oli tärkeämpää ennen ostopäätöstä, kun vanhemmat vastaajat keskittyivät puolestaan enemmän sähköpostiin ja uutiskirjeisiin.

Nuoret kokivat ennen ostopäätöstä tärkeäksi sosiaalisen median keskustelupalstat, blogit, toimituksen seurannan ja suunnitteluohjelmiston.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että mobiililaitteiden käyttö lisääntyy digitaalisten palvelujen käytössä.

"Vastanneista asiakkaista 91 prosenttia käyttää digitaalisia palveluita ensisijaisesti tietokoneella. Mobiililaitteiden käyttö ostotoiminnassa näyttäisi tosin lisääntyvän. 9 prosenttia vastaajista nimittäin sanoo käyttävänsä digitaalisia palveluita työssään ensisijaisesti mobiililaitteella, ja 46 prosenttia ilmoitti käyttävänsä digitaalisia palveluita mobiililaitteilla joko aina tai usein", kertoo Itä-Suomen yliopiston projektitutkija Heli Hallikainen tiedotteessa.

Tutkimus on osa DIVA-hanketta, jossa kumppaneina ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, VTT, Digia, G4S, Martela, TeliaSonera ja Terveystalo. Hankkeen päärahoittaja on Tekes.

Tutkimus toteutettiin kyselynä, joka lähetettiin hankkeessa mukana olevien yritysten B2B-asiakkaille. Vastaajia kyselyssä oli 2 358.