Tietosuoja

Jori Virtanen 10.7.2018 12:23

Saksasta napsahti ensimmäinen GDPR-päätös – tärkeä ennakkotapaus

Saksa on ensimmäinen EU-valtio, joka langettaa päätöksen jossa gdpr näyttelee merkittävää roolia. Päätöksen voi odottaa olevan tärkeä ennakkotapaus.

EU:n yleinen tietosuojalaki GDPR, eli general data protection regulation astui voimaan toukokuussa.

The National Law kertoo, että yhdysvaltalainen ICANN, joka valvoo rekisteröityjen domain-nimien tietokantaa, vaati saksalaista yhteistyökumppaniaan EPAGia menemään pidemmälle kuin laki sallii.

EPAG oli rekrytoitu keräämään henkilökohtaista dataa ihmisistä, jotka ostavat domaineja.

ICANN halusi EPAGin hankkivan myös rekisteröinnin tehneen tahon teknisen ja hallintohenkilön nimet ja yhteystiedot. ICANN piti tietoja tarpeellisina, sillä ne tulisivat tarpeeseen, mikäli ongelmia pintautuisi.

EPAG kieltäytyi, koska se rikkoisi GDPR:n artiklaa viisi: tietojen keräämiselle ei ollut liiketoiminnan kannalta aitoa tarvetta.

ICANN vaati Bonnin paikallista oikeusistuinta pakottamaan EPAGin ruotuun tehdyn sopimuksen perusteella.

Bonnin oikeusistuin hylkäsi ICANNin vaateen todeten EPAGin olleen oikeassa. Tietojen keruu rikkoisi GDPR-asetusta, koska näitä tietoja ei ole aiemmin kerätty eikä ICANN kykene riittävän hyvin perustelemaan, miksi yhteystietojen kerääminen olisi tarpeellista.

ICANN on valittanut päätöksestä Kölnin korkeampaan alueelliseen tuomioistuimeen.

The National Law pohtii tapauksen pitkäkantoisten vaikutusten olevan merkittäviä. Koska GDPR on astunut voimaan vasta äskettäin, sen käsittelytavat hakevat vielä uomaansa. Tämä ennakkotapaus on muistutus sekä kaupallisille yhtiöille että ICANNin kaltaisille voittoa tuottamattomille järjestöille, että minkä tahansa henkilökohtaisen datan kerääminen on perusteltava tarkoin.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö