Kauppatieteiden maisteri Salla Vainio on työskennellyt aikaisemmin muun muassa lakipalveluyritys Fondia Oyj:n toimitusjohtajana, johtotehtävissä Sanoma-konsernissa sekä liikkeenjohdon konsulttina McKinsey & Companylla.

Lue lisää: Marketing Clinic ja Frankly Partners kohtaavat asiakasymmärryskategoriassa: "Asiakaskeskeisyys on nostettu yritysten strategiapapereihin"

Lue lisää: Marketing Clinic yhdistää brändinsä

Marketing Clinicin pyrkimyksenä on yrityksen mission mukaisesti tarjota strategisen suunnittelun ja operatiivisen tekemisen osaajien joukko saman katon alla. Uuden toimitusjohtajan nimittämisellä sekä nykyisen toimitusjohtajan ja Marketing Clinicin perustajan Catharina Stackelbergin keskittymisellä asiakastyöhön haetaan uutta vauhtia yrityksen mission toteuttamiseen.

Vainion mukaan Marketing Clinicin tiimissä yhdistyy pitkä kokemus strategisesta suunnittelusta ja brändikehityksestä luovaan innovointiin sekä uskallukseen haastaa perinteisiä toimintatapoja.

”Tämä on oiva esimerkki siitä, millaiselta tulevaisuuden yritykset näyttävät. Yritysten pitää kyetä kehittämään toimintaa dynaamisemmin ja tasapainoilemaan pidemmän aikavälin strategisen suunnittelun ja nopeisiin markkinamuutoksiin reagoinnin välillä”, Vainio jatkaa.

Lue lisää: Marketing Clinic kokoaa kaikki yhtiönsä yhden brändin alle – "Yksi vahva brändi houkuttelee paremmin asiakkaita"

Lue lisää: Marketing Clinic ostaa Koplan: "Strateginen ketteryys on ainoa tie menestykseen"

Tasapainoilu pidemmän aikavälin strategisen suunnittelun ja nopeiden markkinamuutoksien välillä ei ole yhdellekään yritykselle helppo tehtävä. Tämän myös Vainio on havainnut pitkän uransa aikana. Miten Marketing Clinic voi auttaa yrityksiä onnistumaan tässä?

”Tämä on minulle hyvin tuttu dilemma. Uskon, että Marketing Clinicin asiantuntijoiden tarjoama strateginen osaaminen sekä kyky toteuttaa hyvin nopeallakin aikajänteellä erilaisia taktisia toimenpiteitä antaa yrityksille sekä pitkäjänteistä tukea liiketoiminnan kehittämiseen että sekä kyvyn reagoida nopeasti, kun tarvetta on”, Vainio kertoo M&M:lle.

Marketing Clinic keskittyy työssään vahvasti pohjoismaisten brändien kehittämiseen. Globaalissa markkinassa toimiminen on jokaisen yrityksen arkipäivää, mutta haaste ei suinkaan helpota. Sekä Suomessa että maailmalla nousee jatkuvasti uusia, innovatiivisia brändejä.

Vainio näkee markkinoinnin ja brändin rakentamisen strategian kommunikointina. Se tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että on oltava koko ajan asiakkaan iholla.

”Teknologian kehittyminen on tuonut viimeisen 10 vuoden aikana uusia tapoja ja työkaluja, joilla yritykset voivat päästä kiinni asiakkaan arkeen ja elämään. Näiden tapojen hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa strategian elävöittämistä ja kehittämistä sekä kykyä viestiä tästä selkeästi läpi organisaation. Näin pohjoismaiset brändit pysyvät mukana kansainvälisessä kilpailussa.”

Vainio aloittaa tehtävässään 1.10.2019. Catharina Stackelberg siirtyy samalla täysipäiväiseksi hallituksen puheenjohtajaksi ja toimii jatkossa aiempaa enemmän asiakasrajapinnassa.

“Olen erittäin innoissani, että saimme Sallan kaltaisen ammattilaisen vahvistamaan joukkuettamme. Sallalla on todellista näyttöä niin media- ja asiantuntija-aloilta kuin sisäisestä kehitystyöstä. Olen varma, että pääsemme hänen johdollaan vauhdittamaan matkaa kohti visiotamme,” sanoo Catharina Stackelberg.

Viimeiset 15 vuotta yrityksen toimitusjohtajana toiminut Stackelberg kertoo M&M:lle ottavansa lokakuun alussa tapahtuvan roolinvaihdoksen vastaan innostunein mielin.

”On innostavaa saada uutta voimaa johtoon. Uudet näkökulmat ovat hyvin tervetulleita, ja uudessa valossa asioita katsovana Salla voi nähdä joitain asioita, joita en ole itse nähnyt. Takana on oikein hyvät 15 vuotta, mutta luovutan kapulan eteenpäin tässä kohtaa iloisin mielin”, Stackelberg kertoo.

Pohjoismaisia brändejä ammattilaisen silmin pitkään seuranneen Stackelbergin mukaan muutaman viime vuoden aikana erityisesti Suomessa on tapahtunut hyvin myönteinen muutos.

Brändeistä ja asiakastarpeista puhutaan nyt yritysten johtoryhmissä ja hallitusten kokouksissa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Nämä asiat ovat nousseet hyvin kriittisiksi alueiksi yritysten ylimmän johdon keskuudessa.

”Se luottamus ja selkänoja, jota kaupalliset organisaatiot saavat näiden asioiden läpiviemiseksi, on ylimmän johdon tuen ansiosta paljon suurempi kuin se on aiemmin ollut.”

”Ruotsalaiset ovat pidempään tehneet asioita brändikärki edellä. Suomessa tämä muutos on paljon näkyvämpi. Täällä on nyt selvästi vahvempi usko siihen, että voidaan pärjätä ja voittaa globaalissa kilpailussa. Se tuo lisää luottamusta ja rohkeutta”, toteaa Stackelberg.

Marketing Clinic kokosi viime vuonna kaikki yhtiönsä yhden brändin alle. Marketing Clinicin omistamat asiakasymmärrystoimisto Kopla, ruotsalainen kaupan alan ja kategoriajohtamisen konsulttitalo Movement Consulting, viestintätoimisto Okimo Clinic ja digitaalisen markkinoinnin toimisto P+SBD sulautuivat osaksi Marketing Clinic -konsernia.

Konsernin liikevaihto heinäkuusta 2017 kesäkuuhun 2018 ulottuneella tilikaudella oli 15,5 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 1,4 miljoonaa euroa ja myyntikate 12 miljoonaa euroa. Marketing Clinic työllistää tällä hetkellä hieman yli 100 asiantuntijaa.