Vaatevalmistaja Samuji lupaa toimittaa puuttuvat tilinpäätökset vuosilta 2018 ja 2019 helmikuussa kaupparekisteriin. Tuorein tilinpäätös kaupparekisterissä on yhä vuodelta 2017. Samuji kertoo uusineensa strategiansa, ja myös ”taloudellinen ja liiketoiminnallinen stabilisointi on käynnistetty”.

Viime syksynä konkurssin välttänyt muotibrändi Samuji on saanut yksipuolisen tuomion velkomusasiassa tammikuun puolivälissä. Tuomio koskee 11 678 euron summaa, ja velkojana on konsultointia myyvä Forebi Oy.

Yhtiöllä on myös lokakuun lopussa tehty merkintä tilittämättömästä alv- tai muusta verosta. Velkoja on Verohallinto ja summa 134 918 euroa.

Yhtiön tuorein tilinpäätös kaupparekisterissä on yhä vuodelta 2017. Yhtiön perustaja Samu-Jussi Koski sanoi syyskuussa, että huhtikuussa 2019 päättyneen tilikauden tilinpäätös tulee kaupparekisteriin lähiaikoina.

Samuji kommentoi yhtiön taloustilannetta nyt sähköpostilla. Samujin mukaan yrityksessä on käynnistetty taloudellinen ja liiketoiminnallinen vakauttaminen uuden strategian käyttöönoton myötä.

Velkomustuomiota yhtiö selittää inhimillisellä virheellä.

”Forebin osalta on valitettavasti historiallisesti tapahtunut inhimillinen virhe, jota emme huomanneet ajoissa, mutta hoidamme parhaillamme sitä kuntoon”, kommentoi yhtiön talousjohtaja Carlo Gylling sähköpostitse. Hänen mukaansa Forebin saatava maksettiin osittain jo joulukuun alussa, ja virheen vuoksi loppuosa jäi suorittamatta.

Gyllingin mukaan yritys on päättyneen kalenterivuoden aikana vaihtanut ”taloushallinnon ja talousjohdon näkökulmasta tilitoimistoa ja muutamia it-järjestelmiä”, ja tämä on aiheuttanut viivästyksiä.

Yhtiö kertoo toimittavansa tilinpäätökset vuosilta 2018 ja 2019 sovitusti Verohallinnolle ja muille rekisteriviranomaisille helmikuun aikana.

Talousjohtajan mukaan historialliset konkurssihakemukset on peruutettu viime vuoden puolella. Samujiin kohdistui velkojan konkurssihakemus sekä Verohallinnolta että Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta.

Gylling kertoo Samujin uudistaneen strategiaansa. Nykystrategian toteuttamisen myötä joulu- ja tammikuun myynnit olivat Gyllingin mukaan hyviä ja yhtiö on saanut kevättä kohden ”myötätuulta purjeisiin” liiketoiminnan osalta.

Onko talousvaikeudet selätetty?

”Taloudellinen ja liiketoiminnallinen stabilisointi on käynnistetty uuden strategian vaiheittaisen implementoinnin myötä. Toki muutosjohtaminen on pitkä prosessi, joka vaatii tarkkaa suunnittelua ja seurantaa pitkäjänteisesti”, Gylling kirjoittaa.

Hänen mukaansa yhtiö on sopinut velkojien kanssa maksusuunnitelmista ja niitä valvotaan tarkasti.

”Odotamme mielenkiinnolla helmikuuta, jolloin saamme myymäläämme/verkkokauppaan vihdoin kauan odotettua uutta tavaraa myyntiin”, hän kirjoittaa.

Viime syksynä Samuji vältti konkurssin keräämällä joukkorahoituksella 205 155 euroa.