Vaatteistaan tunnetun suomalaisen lifestyle-brändin Samuji n ja design-toimisto Agency Leroy n yhdistymisneuvottelut ovat päättyneet fuusioitumisen peruuntumiseen. Yhtiöt luopuvat yhdistymissuunnitelmistaan fuusion valmisteluun liittyvän niin sanotun due diligence -prosessin jälkeen.

”Kuten fuusioissa yleensä, ensin pitää tehdä kunnollinen due diligence -prosessi. Leroy on tämän puolen vuoden aikana käynyt tarkkaan läpi sekä Samujin operatiivista toimintaa että tuotantoon liittyviä asioita. Tulimme siihen tulokseen, että edellytykset tehdä virallinen fuusio eivät Samujin taloudellisen tilanteen vuoksi täyty”, Agency Leroyn toimitusjohtaja Monika Nars kertoo M&M:lle.

Narsin mukaan taloudellinen riski olisi ollut liian suuri. Leroy Agency jatkaa Samujin toimistona, ja yhteisiä projekteja tehdään tähänastiseen tapaan erillisinä yhtiöinä.

”Toivon edelleen hartaasti, että Samuji saa taloudelliset ongelmansa ratkaistua. Uskomme yhä vahvasti alkuperäiseen visioon. Uskon, että Suomessa olisi kysyntää yhteiselle design-talolle”, Nars sanoo.

Viime joulukuussa fuusioaikeista kertoessaan Nars sanoi M&M:lle yhdistymisen luovan Suomeen ensimmäisen "varsinaisen design-talon". Vastaaviksi esimerkiksi Nars nosti muun muassa ruotsalaisen Acne n, yhdysvaltalaisen Kinfolk in ja brittiläisen Monocle n.

Fuusioitumisen peruuntumisesta huolimatta Agency Leroy jatkaa Samujin pienosakkaana. Toimisto jatkaa myös toimintaansa brändien rakentajana ja pienosakkaana useassa suomalaisessa muotoiluyrityksessä.