Sanoman radiomainonnan tarjooma laajenee vuoden 2020 alusta alueelliseen mainontaan. Laajentamisen mahdollistavat Sanoman loppukesällä hankkimat Aito Radioiden ja Business FM:n taajuuskokonaisuudet.

Sanoman radiokanavista Radio Suomipop, Radio Rock ja Loop pysyvät entisellään valtakunnallisina kanavina. Radio Aalto on vastedes käytettävissä myös alueelliseen mainontaan. Helmiradion kuuluvuusalue päivitetään, mutta sen väestöpeitto pysyy nykyisellään.

HitMix laajenee vuodenvaihteessa Aito Hitin ja Business FM:n taajuuksille. HitMixin kuuluvuusalue kasvaa muutoksen myötä nykyisestä 50 prosentin väestöpeitosta kuulumaan Rovaniemelle saakka, ja kanava tavoittaa vastedes lähes 70 prosenttia suomalaisista.

Formaateiltaan samankaltaiset Aito Kajaus ja Aito Iskelmä yhdistyvät uudeksi Aito Iskelmäksi, jonka nykyinen kuuluvuusalue lähes kaksinkertaistuu noin 70 prosenttiin. Sanoman mukaan modernin, kotimaisen iskelmämusiikin kysyntä kasvaa Aito Iskelmän kohderyhmän eli yli 40-vuotiaiden keskuudessa. Aito Iskelmä lanseerataan uudelleen loppuvuoden aikana.

Sanoman radioista alueellisen mainonnan ratkaisuja tarjoavat siis vastedes Radio Aalto, HitMix, Helmiradio ja Aito Iskelmä. Kaikilla näillä kanavilla mainoskatkot jaetaan valtakunnallisen ja aluemainonnan välillä. Sisältö on valtakunnallista, mutta paikallisen sisällön kysyntää ja roolia tutkitaan osana kanavaformaattien kehitystä myös tulevaisuudessa.

Tarkemmat kuuluvuusalue- ja aluekartat päivittyvät loppuvuoden aikana. Kanavien ohjelmakartat ja uudet persoonat paljastetaan niin ikään vielä ennen vuodenvaihdetta.

Ääniviihteen rooli kasvaa

Kaupallinen radiomarkkina on ollut jo vuosia kasvussa, ja RadioMedian keräämien jäsenyhtiöiden myyntitilastojen mukaan radiolle on tulossa kuudes peräkkäinen kasvun vuosi. Lokakuun jälkeen toimiala on kumulatiivisesti lähes seitsemän prosenttia edellä viime vuotta.

”Radio on erittäin vaikuttava mainonnan kanava: radion kanssa vietetään aikaa ja kuulijoilla on radiokanaviin vahva tunneside. Uudistuksen myötä meillä on nyt tarjota tehokkaita ja toimivia ratkaisuja myös alueelliseen radiomainontaan kohdennetun digitaalisen ja tv-mainonnan lisäksi. Meille tämä on kiinnostava laajennus ja selkeä kasvun paikka. Uskomme, että yhä monimediallisemmat palvelut alueellisesti kiinnostavat niin isoja paikallisia mainostajia kuin pieniä ja keskisuuria yrityksiä”, kommentoi Sanoman B2B-liiketoiminnasta vastaava kaupallinen johtaja Tuomas Airisto tiedotteessa.

Radiokanavien lisäksi Sanoman audiokokonaisuutta vahvistaa Supla-äänisisältöpalvelu. Tällä hetkellä liveradio- ja podcast-sisältöjä kuuntelee yli 600 000 ihmistä kuukaudessa. Sisältökäynnistyksiä syntyy yli kuusi miljoonaa kuukaudessa.

”Ääniviihteellä on tärkeä ja kasvava rooli suomalaisten arjessa. Meidän tehtävänämme on palvella kuulijoita eri kanavissa mahdollisimman kiinnostavalla sisällöllä. Tavoittava kanavakokonaisuus ja jatkuvasti kehittyvä digitaalinen Supla-palvelu ovat tässä tärkeitä työkaluja”, kommentoi Sanoman radioliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Suvanto.