Sanoma on allekirjoittanut sopimuksen Santillana Spainin, Espanjan johtavan perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppimateriaalikustantajan ostamisesta Promotora de Informaciones S.A.:lta (Prisa-konserni), Sanoma tiedottaa.

Yritysoston myötä Sanoma kertoo vahvistavansa merkittävästi asemaansa Espanjan perusopetuksen ja toisen asteen oppimateriaalimarkkinoilla, jotka ovat yhdet Euroopan suurimmista.

Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto oli 128 miljoonaa euroa ja pro forma oikaistu käyttökate 50 miljoonaa euroa vuonna 2019, joka oli nykyisen opetussuunnitelman huippuvuosi. Vuosina 2016–2019 Santillana Spainin liikevaihto oli keskimäärin 122 miljoonaa euroa ja operatiivinen käyttökate 48 miljoonaa euroa vuodessa.

Ostettavan liiketoiminnan sovittu kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) on 465 miljoonaa euroa, mikä vastaa arvostuskerrointa 9,3 oikaistulla vuoden 2019 pro forma käyttökatteella laskettuna. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Syklinkestävää liiketoimintaa

Sanoman mukaan Espanja on yksi Euroopan suurimmista koulutusmarkkinoista. Perusopetuksessa ja toisella asteella on noin 6,4 miljoonaa oppilasta, joiden oppimateriaaleihin käytetään vuosittain noin 600 miljoonaa euroa julkista ja yksityistä rahaa. Sanoma jakelee jo oppimateriaaleja ja toimittaa digitaalisia alustoja Espanjassa opetukseen ja hallintoon vuonna 2019 ostettujen Iddink Spainin ja Clickedun kautta.

Perusopetuksen ja toisen asteen oppimateriaalimarkkinat Espanjassa ovat kestäneet Sanoman mukaan hyvin niin erilaiset talouden syklit kuin käynnissä olevan koronaviruspandemiankin. Santillana Spain toimii kaikkialla Espanjassa. Maa on jaettu 17 koulutusalueeseen, joista jokaisella on omat opetussuunnitelmansa, mikä tekee markkinasta verrattain sirpaloituneen.

Santillana Spain on osa Santillana-konsernia, joka on oppimisliiketoiminnan divisioona Prisa-konsernissa, maailman johtavassa espanjan- ja portugalinkielisessä media- ja oppimissisältöjä tuottavassa ja jakelevassa yhtiössä. Santillana Spain on Espanjan johtava perusopetuksen ja toisen asteen oppimateriaalien, erityisesti lukukirjojen, kustantaja.

Santillana Spainin liikevaihdosta noin 90 prosenttia tulee perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppimateriaaleista ja noin 65 prosenttia alakouluista, mikä parantaa Sanoman mukaan liiketoiminnan ennustettavuutta yli syklien.

Santillana Spainin liikevaihto ja tulos kasvoivat merkittävästi vuonna 2019 nykyisen opetussuunnitelman mukaisten perusopetuksen ja toisen asteen oppimateriaalien kysynnän ollessa huipussaan. Vuosina 2020–2021 perusopetuksen ja toisen asteen oppimateriaalien kysynnän odotetaan laskevan, mikä on tyypillistä ennen seuraavaan opetussuunnitelmaan siirtymistä. Kysynnän laskun odotetaan heikentävän Santillana Spainin liikevaihtoa ja tulosta vuoteen 2019 verrattuna. Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton odotetaan kiihdyttävän oppimateriaalien kysyntää vuosina 2022–2023. Opetussuunnitelmauudistus on osa Espanjan uutta koulutuslakia, joka on parhaillaan parlamentaarisessa hyväksymisprosessissa.

Sanoma arvioi, että yrityskaupasta syntyy täysimääräisenä noin 4 miljoonaa euroa vuosittaisia nettosynergioita. Synergioiden odotetaan toteutuvan kokonaisuudessaan vuoteen 2023 mennessä, ja ne liittyvät pääasiassa hankintaan, teknologiaan sekä yhteisiin ja tukitoimintoihin.

Kauppa rahoitetaan velalla

Sanoma rahoittaa kaupan täysimääräisesti velalla ja on allekirjoittanut 480 miljoonan euron komittoidun rahoitusjärjestelyn Nordean ja OP Yrityspankin kanssa. Sanoma tulee myöhemmin muuntamaan järjestelyn pitkäaikaiseksi rahoitukseksi.

Yrityskaupan toteutuminen edellyttää Prisa-konsernin yhtiökokouksen hyväksyntää sekä suostumusta Prisa-konsernin rahoittajilta, joista suurimman osan kanssa asiasta on jo päästy sopimukseen. Prisa-konsernin hallitus on yksimielisesti hyväksynyt yrityskaupan. Yrityskaupasta käydään keskustelu myös Espanjan kilpailuviranomaisten kanssa.

Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Toteutumisen jälkeen ostettu liiketoiminta raportoidaan osana Sanoma Learning -liiketoimintasegmenttiä. Sanoma tulee kirjaamaan noin 2 miljoonaa euroa yrityskauppaan liittyviä transaktiokuluja vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Sanoma Learningin vuoden 2020 viimeisen vuosineljänneksen tulokseen. Loput transaktiokulut, noin 4 miljoonaa euroa, kirjataan kaupan toteutumisen yhteydessä.