Media

Aleksi Ylä-Anttila 18.6.2018 14:56

Sanomalehdet ja Yle suomalaisten tärkeimmät sote-uutisoinnin lähteet – somekanavat eivät toimi lainkaan

Colourbox

Painetut sanomalehdet sekä Ylen kanavat ovat suomalaisten eniten käyttämät tietolähteet maakunta- ja sote-uudistusta, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Suomalaiset seuraavat suunnitteilla olevan maakunta- ja sote-uudistusta koskevaa uutisointia eniten painettujen sanomalehtien sekä Ylen tv-kanavien kautta. Asia käy ilmi IROResearch Oy:n toukokuussa Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta tekemästä kyselytutkimuksesta.

Suomalaisista 57 prosenttia nimeää tärkeimmiksi maakunta- ja sote-uudistuksen tiedonlähteikseen painetut sanomalehdet ja Ylen televisiokanavat. Kolmanneksi tärkeimmiksi sijoittuvat sanomalehtien maksuttomat digitaaliset palvelut (29 prosenttia).

Seuraavina ovat Ylen radiokanavat, Google, yksityiset sekä kaupalliset televisiokanavat ja painetut kaupunkilehdet. Vain viisi prosenttia vastaajista nimeää Valtioneuvoston maakunta- ja soteuudistuksesta kansalaisille uutisoivan Omamaakunta.fi-sivuston itselleen tärkeäksi tietolähteeksi.

18–34-vuotiaiden tärkeimmät tiedonlähteet maakunta- ja sote-uudistuksen seurannassa ovat sanomalehtien digitaaliset palvelut (47 prosenttia). Seuraaviksi sijoittuvat lähes tasaveroisina Google, Ylen televisiokanavat ja painetut sanomalehdet.

Sosiaalisen median palvelut YouTube, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram tai Snapchat (0–2 prosenttia vastanneista) eivät kyselytutkimuksen perusteella toimi lainkaan tiedonlähteinä uudistuksen seuraamisessa. Facebook sijoittuu 10 prosentillaan tutkimuksessa mukana olleen 23 tiedonlähteen listalla noin puoliväliin.

Joka kymmenes suomalainen ei osaa nimetä itselleen tärkeitä tiedonlähteitä tai ei ole kiinnostunut maakunta- ja soteuudistuksesta. Yli 45-vuotiaista lähes 95 prosenttia seuraa maakunta- ja sote-uudistuksen etenemistä ainakin jostain tietolähteestä, kun taas alle 45-vuotiaista lähes joka viides ei seuraa uutisointia tai ilmoittaa, että aihe ei kiinnosta.

Suomalaiset kertovat tutkimuksessa, että he hakisivat äänestyspäätöksensä taustaksi tietoa eniten painetuista sanomalehdistä (52 prosenttia). Seuraaviksi eniten äänestystukea haettaisiin Ylen televisiokanavista (43 prosenttia), sanomalehtien digitaalisista palveluista (26 prosenttia), Googlesta (23 prosenttia) ja kaupunkilehdistä (20 prosenttia).

"Sanomalehtien sekä Ylen televisiokanavien merkitys suomalaisille tärkeiden, elämään oleellisesti vaikuttavien asioiden uutisoimisessa on tämänkin tutkimuksen mukaan erittäin selvä. Myös tuki äänestyspäätökseen haetaan näistä tiedonlähteistä", Sanomalehtien Liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen toteaa tiedotteessa.

IROResearch Oy:n toukokuussa tekemässä Suomalaisten tärkeimmät tiedonlähteet maakunta- ja sote-uudistuksessa -tutkimuksessa kysyttiin suomalaisille tärkeimpiä uudistuksen tiedonlähteitä sekä sitä, mistä tiedotusvälineistä suomalaiset aikovat hakea tietoa maakuntavaaleissa äänestyspäätöksensä taustaksi.

IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus toteutettiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin 1000.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö