Kaksi viikkoa sitten kuulimme, että Sanoma ostaa Alma Medialta Aamulehden, Satakunnan Kansan ja kolmetoista pienempää lehteä. Mitä ajatuksia 365 uuden ihmisen siirtyminen Sanomaan sinussa herättää, Sanoma Media Finlandin henkilöstöjohtaja Päivi Leskinen ?

”Saamme kaupan toteutuessa ison joukon uusia kollegoita ja kiinnostavaa osaamista, jota meillä ei tällä hetkellä ole. Odotamme innolla ja toivotamme heidät lämpimästi tervetulleiksi. Vaikka olemme Sanoma Media Finlandissa tehneet yrityskauppoja viime vuonna, tämä on kokoluokaltaan selkeästi suurempi kauppa kuin aiemmat. Se vaatii meiltä vieläkin parempaa valmistautumista ja suunnittelua.”

Millaisia suunnitelmia Sanomalla on jatkossa kauppaan kuuluvien lehtien työntekijöiden osalta, jos kilpailuviranomainen hyväksyy kaupan?

”Käytännön toimintamallia aletaan nyt suunnitella. Kaupan toteutuessa ihmiset siirtyvät Sanomalle ostettavien yritysten mukana. Olennainen osa suunnitelmaa on se, että toimitukset jatkavat itsenäisinä omien päätoimittajiensa johdolla. On selvää, että jokaisella lehdellä on oma kulttuurinsa. Painoissa ja kaupallisissa toiminnoissa toimintamalli meillä on hyvin samankaltainen kuin Alma Medialla nykyäänkin.”

Oletko jo päässyt paperilla tutustumaan siihen, millaista henkilöstöä ostetuissa medioissa työskentelee ja kuinka he eroavat Sanoman henkilöstöstä?

”Ylätasolla kyllä. Henkilöstöryhmissä ei ole erityisiä eroja. Journalisteja, kaupallisia osaajia ja painotyöntekijöitä meillä on Sanomalla tälläkin hetkellä.”

Kuinka historiallisesti erilaisia taustoja edustaneet lehdet integroidaan Sanomaan?

”Lehdet ovat jo pitkään olleet sitoutumattomia, ja vaikka sanotaan, että alueelliset erot ovat Suomessa viime vuosina kärjistyneet, monella tasolla Suomi on myös aiempaa yhtenäisempi. Olennaista on se, että lehdet vastaavat kuten ennenkin omien lukijoidensa tarpeisiin. Monikanavaisissa mediataloissa, sekä meillä että Alma Medialla, tämä on tapa toimia jo nyt. ”

Oletko aiemmin ollut ison yrityskaupan henkilöstöasioiden johdossa?

”Kyllä minulla on vastaavaa kokemusta aikaisemmista tehtävistäni.”

Millainen yrityskulttuuri Sanomalla on?

”Sanoma Media Finland on yrityksenä vielä nuori. Se fuusioitiin useasta eri yhtiöstä vuonna 2014, ja olennainen osa yrityskulttuuriamme on se, että se koostuu monesta eri alakulttuurista. Yhteisiä kulttuurin elementtejä määritellään yhdessä parhaillaan, mutta oman tuntumani perusteella sanomalaiset ainakin suhtautuvat työhönsä intohimoisesti, pyrkivät jatkuvasti kehittymään ja kehittämään, arvostavat faktoja ja dataa ja osaavat pitää hauskaa.”

Millaiset kannustinjärjestelmät teillä on käytössänne ja tuleeko uusi henkilöstö niiden piiriin myös?

”Meillä on melko tyypilliset kannustinjärjestelmät. Peruspalkan lisäksi palkitsemme henkilöstöä tulospalkkion avulla. Näitäkin asioita lähdemme nyt suunnittelemaan uuden henkilöstön osalta.”

Miten digitalisaatio näkyy teillä?

”Digitaalisuus on sekä osa työnkulkujen eri vaiheita että hallinnollisia prosesseja. Operatiiviseen tekemiseen ja tuotteisiimmekin kehitämme jatkuvasti uusia, digitaalisia ratkaisuja. Se vaatii jatkuvasti uutta osaamista ja entistä kokonaisvaltaisempaa kehitysotetta ja -halua koko organisaatiolta.”

Kuinka torjutte loppuun palamisen uhkaa?

”Meillä on kehitetty työhyvinvoinnin toimintamallia, panostettu esimiesten koulutukseen ja rakennettu välineitä ja apua itsensä johtamiseen. Työssä jaksaminen on nopeiden muutosten toimialoilla haaste.”

Kolme kysymystä henkilöstöjohtamisesta

Miten henkilöstöjohtamisen pitää uudistua lähivuosina?

”Täytyy ymmärtää vielä entistä paremmin organisaatiokulttuurin merkitys ja sen rooli asioiden eteenpäin viemisen ja kehittämisen mahdollistajana.”

Millainen on hyvä esimies-alaissuhde?

”Siinä ovat mukana molemminpuolinen luottamus ja avoimuus.”

Mitä olet oppinut epäonnistuttuasi jossain?

”Kuuntelemisen ja yhdessä tekemisen voiman.”