Luova talo SEK jatkaa tasa-arvotyötään. Toimisto on tehnyt sisäisen tasa-arvokyselyn, jossa se selvitti sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista niin palkkauksessa kuin yleisesti.

Koko SEKissä naisten mediaanipalkka on 3,6 prosenttia korkeampi kuin miehillä. Keskiarvopalkka puolestaan kääntyy miesten hyväksi 2,9 prosentin erolla. Keskiarvoon vaikuttavat miehet ylimmässä johdossa, eli SEKin toimitusjohtaja Jaakko Rantala ja strategiajohtaja Tommi Pelkonen. Tarkastelun piirissä olivat heinäkuussa 2018 vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

SEKin ylimmässä palkkaneljänneksessä sukupuolijakauma henkilömäärän suhteen on kuitenkin tasan. Kaikkiaan 20 henkilöstä siis kymmenen on naisia ja kymmenen miehiä.

Koko Grey -ketjun osalta tilanne ei ole yhtä tasa-arvoinen. WPP :n selvityksen mukaan koko Grey-ketjussa miesten palkkakeskiarvo on 20,3 prosenttia enemmän kuin naisilla. Grey-ketjun johtotehtävistä 55 prosenttia on miesten hallussa ja 45 prosenttia naisten.

Selvityksen lisäksi SEK haluaa nostaa sukupuolten välisen tasa-arvon keskusteluun koko markkinointialan laajuisesti.

"Haluamme haastaa kaikki alamme toimistot mukaan rakentamaan tasa-arvoisempaa työelämää", SEKin johtaja Laura Mertano sanoo tiedotteessa.

Vaikka tasa-arvo- ja palkkaselvityksen tulokset toivat positiivisia signaaleja SEKin osalta, ei maailma ole vielä valmis. SEKin johtaja Mira Vierto esimerkiksi ihmettelee, missä ovat luovat naissuunnittelijat. Toimisto haluaa erityisesti rohkaista kaikenikäisiä naisia markkinoinnin luoviksi suunnittelijoiksi johto- ja senior-tason tehtävien lisäksi.

"Kohtaamme usein rekrytoinneissa haasteen yksipuolisesta sukupuolijakaumasta. Asiakkaamme ovat kansainvälisiä organisaatioita, jotka luovat innovatiivisia tuotteita ja palveluita monimuotoisille kohderyhmille. Puolet maailman ihmisistä on naisia. Markkinointi puolestaan on osa kulttuuria ja yhteiskunnan reflektio", Vierto sanoo.

SEKin Sanna Kaartinaho taas kertoo, että kyselyssä nousi esiin myös joitakin epäkohtia, kuten keskustelukulttuurin ja etenemismahdollisuuksien sukupuolittuminen. Nämä ovat asioita, joihin toimisto aikoo puuttua seuraavaksi.

Tasa-arvoa edistääkseen SEK on myös kumppanoitunut muiden pohjoismaisten Grey-toimistojen. Elokuussa SEK emännöi Grey Nordic Women -kollektiivin tapahtumaa Helsingissä.

Tapahtuma on SEKin, tukholmalaisen Ingo n, kööpenhaminalaisen Uncle Grey n ja göteborgilaisen SCPGrey n yhteisponnistus. Sen tavoitteena on nostaa naisia johto- ja senior-tehtäviin sekä inspiroida naisia luovalle alalle. Kollektiivin seuraava tapahtuma on määrä järjestää Kööpenhaminassa.

Keväällä SEK järjesti naistenpäivänä Mad Women – naiset markkinointiviestinnän alalla -tilaisuuden, jossa markkinoinnin ammattilaiset jakoivat kokemuksiaan tasa-arvon toteutumisesta.