Uusi OSASTO tulee keskittymään erityisesti motion designiin, joka on vahvassa kasvussa maailmalla.

Kyseessä on graafisen suunnittelun osa-alue, joka hyödyntää graafisen suunnittelun periaatteita animaation tai elokuvatekniikan avulla. Esimerkkejä tästä voivat olla vaikkapa tv- tai radioasemien kolmiulotteiset tunnuslogot.

SEKin toimitusjohtaja Jaakko Rantala kertoo toimiston havainneen, että asiakkaiden kysyntä on motion-puolella kasvussa myös Suomessa.

”Kyse on osaltaan digitalisaation vaikutuksesta. Kauppoihin tulee erilaisia pintoja. Palvelu ei ole enää staattista, vaan se vaatii liikettä. Maailma ylipäätään menee kokemuksellisempaan suuntaan.”

”Suomessa ei ole juurikaan ollut pelkästään tähän tekemiseen keskittyviä yksiköitä. Siksi olemme halunneet lähteä siihen mukaan”, Rantala kertoo M&M:lle.

Brändit hyödyntävät Rantalan mukaan usein liikkuvaa pintaa tavalla tai toisella, kun ne kohtaavat asiakkaan; oli kyse sitten palvelutilanteesta tai mistä tahansa kohtaamispisteestä.

Liike näkyy brändeissä monella eri tasolla. Filmeissä ja tunnuksissa, mutta myös digitaalisissa palveluissa. Koko brändin identiteetti voi perustua liikkeeseen.

Liiketoimintajohtaja Sonja Pihkala SEKistä kertoo, että OSASTO rakentuu toimiston omista osaajista sekä tämän ympärille rakentuvasta laajasta freelancer-verkostosta.

”Toimintamallin tavoitteena on löytää juuri oikeat osaajat kuhunkin projektiin. Tämä takaa myös parhaan lopputuloksen”, Pihkala toteaa tiedotteessa.

Investointi tulevaan

SEK on valinnut uuden tiimin kärjeksi motion designin, koska OSASTON tekemistä ohjaa vahvasti visuaalinen kerronta ja graafinen muotoilu.

”Motion designissa visuaalisuutta yhdistetään uusiin ja perinteisiin tekniikoihin synnyttäen elämyksellisiä maailmoja. Lopputulos saattaa olla kuvattu elokuva, abstrakti 3D-taideteos, käsin piirretty tarina tai näiden kaikkien yhdistelmä”, Pihkala havainnollistaa.

OSASTOn tekijät luovat tällä viikolla teoksia, joissa he tuovat esille koronapandemian synnyttämiä ajatuksiaan.

”Poikkeusolot herättävät monenlaisia ristiriitaisia tunteita myös tiimissämme ja halusimme purkaa tuntojamme teoksiin. Tunteet ovat hyvä esimerkki teemasta, jota voidaan lähteä kuvittamaan motion designin keinoin”, Pihkala summaa.

Tämän vuoden aikana SEK on palkannut neljä uutta suunnittelijaa eli motion designeria nimenomaan uutta yksikköä varten. Viimeisin rekrytoiduista suunnittelijoista aloittaa työt ensi maanantaina.

Yksikön perustamista on toimitusjohtaja Jaakko Rantalan mukaan suunniteltu pitkään. SEK haluaa uskoa tulevaisuuteen ja tehdä investointeja tulevaisuuden kasvuvirtoihin, vaikka koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne tekee markkinatilanteesta juuri nyt haastavan.

”Vaikka markkinalla on epävarmuutta ja huolta, on löydyttävä uskoa investoida asioihin, jotka tulevaisuudessa kasvavat.”

”Tällaisessa tilanteessa jonkun pitää näyttää esimerkkiä ja tuoda esille myös positiivisia asioita. Liika synkistely ei ole hyväksi. Koronatilanne ei kestä ikuisesti. Jossain vaiheessa markkina lähtee taas eteenpäin”, Rantala sanoo.

SEK on noin brändien rakentamiseen, markkinointistrategioihin sekä markkinointiviestinnän suunnitteluun erikoistunut noin 130 asiantuntijaa työllistävä toimisto.

Yritys teki viime vuoden elokuussa päättyneellä tilikaudella 11,9 miljoonan euron liikevaihdon ja 1,1 miljoonaa euroa liikevoittoa. Tilikauden myyntikate oli 9,3 miljoonaa euroa. SEK on osa Salomaa Groupia.