Tietosuoja

Laura Kukkonen 3.9.2018 14:31

Selvitys: GDPR ei juuri vaikuttanut brändikokemuksiin

Colourbox

Tietosuoja-asetuksen vaikutukset kuluttajien kokemuksiin brändien kanssa ovat vähäiset ainakin Isossa-Britanniassa.

Eurooppalainen tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuussa. Pelkoa ja epätietoisuutta herättänyt uudistus ei eMarketerin mukaan ole vaikuttanut kokemuksiin brändeistä.

EMarketer kertoo brittikuluttajille toteutetusta kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1 155 henkilöä elokuussa 2018. Selvityksen toteuttivat Marketing Week ja kyselyihin erikoistunut Toluna.

Kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi, että GDPR:llä ei ole ollut minkäänlaista vaikutusta heidän kokemuksiinsa brändien kanssa. Vastaajista 27 prosenttia sanoo, että tietosuoja-asetuksella on ollut positiivinen vaikutus kokemukseen brändeistä. Kahdeksan prosenttia vastaajista kertoo kokemuksen huonontuneen.

Noin puolet vastaajista oli epätietoinen siitä, rikkooko heidän henkilötietojaan hyödyntävät yritykset asetusta.

Miltei 60 prosenttia kyselyyn vastaajista kokee GDPR:n myötä saaneen paremman ymmärryksen siitä, miten yritykset käyttävät heidän henkilökohtaisia tietojaan.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö