Vain kymmenesosa digitalisaatioon panostaneista yrityksistä mainitsee asiakaskokemuksen kehittämisen motiiviksi digi-investoinneille, käy ilmi Palvelualojen työnantajien Palta n teettämästä selvityksestä.

"Lisäarvon tuottamisen osalta asiakaskokemus on unohdettu", toteaa selvityksen tehneen konsulttiyhtiö Innolink in toimitusjohtaja Pekka Vuorela, joka esitteli selvitystä tiistaiaamuna Helsingissä.

Selvitys perustuu noin tuhannen yritysjohtajan haastatteluihin. Vastausten mukaan palvelujen digitalisoinnilla tavoitellaan ensisijaisesti liiketoimintamallien terävöittämistä ja kehittämistä. Tämän mainitsi 29 prosenttia vastanneista.

Toiseksi tärkeimmäksi motiiviksi selvityksessä nousi tuote- ja palvelutarjonnan laajentaminen, jonka mainitsi 19 prosenttia vastaajista. Asiakaskokemuksen kehittäminen jäi 10 prosentin vastausosuudella kolmanneksi.

Peräti 42 prosenttia haastatelluista ei vastannut lainkaan kysymykseen siitä, mitä digitalisoinnilla oikein tavoitellaan.

Selvityksessä yritykset jaettiin neljään ryhmään, suunnannäyttäjiin, hyödyntäjiin, sopeutujiin ja kieltäytyjiin. Asiakaskokemuksen kehittäminen ei ollut etusijalla yhdessäkään ryhmässä: suunnannäyttäjistäkin sen mainitsi vain 12 prosenttia.

Digitaalisuuden suunnannäyttäjät olivat yleensä informaatio- ja viestintäalan tai tieteellis-teknisen alan yrityksiä. Niiden johtajat mainitsivat usein digitalisoitumisen esteeksi osaajapulan.

Tutkimuksen yhteenvedossa lainataan kasvuhakuisten yritysten johtajien kommentteja: "Tekijöitä pitäisi olla enemmän. - Työvoiman saatavuus hidastaa asioita. - Koodareiden kouluttamista pitäisi moninkertaistaa."

Digitalisaation "kieltäytyjät" ovat useimmiten logistiikan, hallinnon ja terveyspalvelualan yrityksiä. Niille digitalisaatio ei ole strateginen tavoite, eivätkä ne useimmiten näe siinä mitään lisäarvoa.

Lähde: Talouselämä