Työpanoksen osuus markkinointi-investoinneissa on Avauksen ja Sanoman tekemän selvityksen mukaan kasvanut huimasti vuodesta 2010. Markkinointialan ulkopuolisissa yrityksissä markkinointihenkilöstöä on tänä päivänä kahdeksan prosenttia, eli noin 1 600 ihmistä, enemmän kuin vuonna 2010.

Toimistoissa kasvu on vieläkin rajumpaa. Työntekijöiden määrä on yli tuplaantunut. Avauksen arvion perusteella toimistoissa on tällä hetkellä yhteensä noin 4 700 työntekijää, kun vuonna 2010 heitä oli 2 150. Yhteensä alalle on siis tullut yli 4 100 uutta työpaikkaa, mikä tarkoittaa 18 prosentin kasvua.

Markkinoinnin kokonaispanostukset ovat kuitenkin laskeneet 5,4 miljardista eurosta 5,1 miljardiin euroon. Suurin häviäjiä on Below-the-line-markkinointi (BTL) eli tele- ja suoramarkkinointi, sponsorointi ja kaupan myynnin edistäminen (-648 miljoonaa euroa). Toinen euroja menettänyt taho on perinteinen media (-531 miljoonaa euroa).

Kanavapanostukset ovat siirtyneet alustoihin, digitaaliseen mediaan sekä omien kanavakyvykkyyksien kehittämiseen, selvityksessä todetaan. Eniten ovat kasvaneet some ja hakukoneet. Myös markkinointiteknologiaan, digikehitykseen ja sisältöihin panostetaan nykyisin lähemmäs 200 miljoonaa euroa enemmän.

”Markkinoinnin muuttuessa tuloksellisuus on noussut keskiöön. Kun markkinoinnin kanavavalikko on pirstaloitunut, työpanoksen tarve ja merkitys on samalla kasvanut”, Avauksen Senior Partner Kim Weckström sanoo tiedotteessa.

Avauksen ja Sanoman arvion mukaan markkinoinnin rakennemuutoksessa ollaan siirtymässä myynti- ja toimitusprosessien digitalisointiin, kuten automatisointiin ja tekoälyn hyödyntämiseen.

Selvitystä varten on kerätty ja yhdistelty tietoa eri lähteistä, minkä perusteella kokonaiskuva on muodostettu. Tekijät myöntävät, ettei selvitys ”täytä vaativan toimialatilastoinnin kriteereitä”. Lähteinä on käytetty IAB:n ja Kantarin tilastoja, Tilastokeskuksen ammattiryhmä- ja palkkatilastoja, Alma Median tietopalvelujen laskelmia, markkinatutkimusdataa ja asiantuntijahaastatteluja.