Pienten ja keskisuurten yritysten digitaalisten työkalujen käyttöä mittaavan tutkimuksen mukaan suomalainen yrityskenttä jakautuu voimakkaasti kahtia, selviää Elisan ja Suomen Yrittäjien teettämässä tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan menestyvät pk-yritykset ovat digitalisoineet toimintaansa laajasti tai niiden palvelut perustuvat digitaalisuuteen. Eniten kasvaneilla yrityksillä kolmannes viime vuoden kasvusta tuli digitaalisuuden ansiosta.

Keskimäärin 17 prosenttia kaikkien kyselyyn osallistuneiden kasvusta johtui viime vuonna digitalisuudesta.

Digitaalisuus ei ole ottanut suurta loikkaa viime vuonna, sillä tietotyön, johtamisen ja markkinoinnin välineiden käyttö ei ole kasvanut.

Liiketoiminnan johtamisen välineiden ja digitaaliseen markkinointiin liittyvien asioiden hyödyntäminen junnaa paikallaan.

Sen sijaan digitaaliseen markkinointiin aikovat vuonna 2018 panostaa myös ne yritykset, jotka eivät sitä vielä tee tai tekevät vain vähän.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset pk-yritykset tekevät harvoin niitä digitalisuuteen liittyviä asioita, joilla on suurin vaikutus yrityksen kasvuun.

Datan ja analytiikan hyödyntäminen on yksi eniten kasvua kiihdyttävistä asioista, mutta vain joka kymmenes yritys tekee sitä omasta mielestään hyvin.

Myös liiketoiminnan laajentaminen ulkomaille digitalisuuden avulla kasvattaa yritystä merkittävästi. Kuitenkin vain noin 15 prosenttia tutkituista yrityksistä on hyödyntänyt mahdollisuutta hyvin.

Yksinyrittäjät ovat tutkimuksen mukaan kehittäneet muita enemmän digitaalisten työkalujen käyttöä.

Tietotyön välineistä on tullut yksinyrittäjien arkea, mutta lisäksi he ovat innostuneet erityisesti digitaalisesta markkinoinnista. Yksinyrittäjistä 79 prosenttia käyttää sosiaalista mediaa hyödykseen.

Prior Konsultoinnin tekemään tutkimukseen vastasi 594 yrittäjää. Yrittäjät edustavat pääosin 1-50 hengen yrityksiä. Tutkimus toteutettiin viime vuoden aikana.