Kuluttajat

M&M 10.6.2016 11:00

Selvitys: Milleniaalit pelkäävät yritysten tiedonkeruuta

Colourbox

Mediatoimisto GroupM Finland toteutti kyselyn, jossa suomalaiset kuluttajat kertoivat näkemyksensä yritysten tiedonkeruusta internetissä.

Lähes kaksi kolmasosaa milleniaaleista kertoo olevansa huolissaan siitä, että yritykset saavat internetiin yhdistettyjen tuotteiden ja tuotepakettien avulla tietoonsa miten, milloin ja kuinka usein he käyttävät erilaisia tuotteita ja palveluita.

Asiaa selvitti GroupM Finland, jonka toteuttamaan internetkyselyyn vastasi 460 iältään 18-64-vuotiasta suomalaista kuluttajaa.

Milleniaalit, eli 1980-luvun lopulla tai sen jälkeen syntyneet vastaajat kertoivat kyselyssä muita useammin pelkäävänsä yritysten keräävän yksityiskohtaisia tietoja heidän kulutuskäyttäytymisestään. X-sukupolveen kuuluvista, eli 35-49-vuotiaista suomalaiskuluttajista reilu puolet on huolestunut tietosuojastaan.

Selvityksen mukaan nuoret myös ajattelevat muita useammin, että yrityksillä ei ole oikeutta tietää kaikkea heidän kulutuskäyttäytymisestään. Jopa puolet milleniaaleista kokee näin, kun taas vanhemman sukupolven edustajista 39 prosenttia on samalla kannalla.

Milleniaaleista 36 prosenttia kertoo kokevansa, ettei saa mitään vastinetta itselleen luovuttamalla kulutuskäyttäytymiseensä liittyviä tietojaan yrityksille. Vain 16 prosenttia vanhemman sukupolven edustajista ajattelee samoin.

Tutkimus toteutettiin toukokuussa GroupM Finlandin LivePanel -internetpaneelissa. Kyselyyn vastasi 460 suomalaista kuluttajaa, jotka omistavat älypuhelimen ja ovat tehneet viimeisen kuukauden aikana ostoksia verkossa.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö