Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toteuttaman kyselyn mukaan myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten luottamus Suomen talouteen romahti vuosien 2018 ja 2019 välisenä aikana.

Vastanneista peräti 42 prosenttia kertoi luottamuksensa Suomen talouteen heikentyneen 12 viime kuukauden aikana. Vain 17 prosenttia ilmoitti luottamuksen kasvaneen. Muutos edellisiin vuosiin on merkittävä, sillä vielä viime vuonna luottamuksen heikkenemisestä raportoi vain 7 prosenttia vastaajista.

Myyntipäällikköbarometrin tuloksista voi päätellä, että kauppa on käynyt hyvin vuonna 2019, mutta myynnin kasvuvauhti on hiipunut. Kolmen vuoden tulokset indikoivat, että myynnin kasvu saavutti huippunsa vuoden 2018 aikana. Tutkimuksen mukaan toimialoista elintarvikeala näyttäytyy nyt muita positiivisempana, ja myynnin tilanne on selkeästi heikoin autoalalla.

Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaumin mukaan Myyntipäällikköbarometrin Suomen taloutta koskevat luottamustulokset ovat aika lailla linjassa muiden talouden luottamusindikaattoreiden kanssa.

”Tämän vuoden alussa indikaattorit ovat painuneet todella negatiivisiksi, varsinkin kuluttajien luottamus ja teollisuuden luottamus. Sen sijaan palvelualojen luottamus on puolestaan pysynyt parempana. Tämä teollisuuden ja palvelualojen välinen jako ei näy Myyntipäällikköbarometrin tuloksissa, mikä on mielenkiintoista”, Obstbaum sanoo tiedotteessa.

MMA on kerännyt jo kolmena vuonna jäsentensä näkemyksiä Myyntipäällikköbarometri-kyselyllä, jonka on toteuttanut Aula Research Oy.