Ovatko kaikki kanavat yhtä tehokkaita kuluttajien aktivoimisessa toimintaan? Kanadan posti on julkaissut neuromarkkinoinnin tutkimuksen, jossa on selvitetty miten painettu suoramainos ja digitaalinen sähköposti- tai display-mainos vaikuttaa kuluttajan aivoihin sekä mitkä mediakanavista ovat tehokkaimpia.

Posti n tiedotteen mukaan tutkimuksessa selvisi, että digitaalinen media sopii kanavana hyvin asiakaskohtaamisten rakentamiseen ja kommunikointiin, mutta fyysinen suoramainonta toimii tehokkaasti markkinoinnin ja myynnin yhdistämisessä.

Tutkimustulosten mukaan suoramarkkinoinnin kautta tulleet viestit prosessoidaan nopeammin ja brändi muistetaan paremmin ja kuluttajat kiinnittävät suoramarkkinointiin todennäköisemmin huomiota ja aktivoituvat toimintaan.

Myös ikäluokissa mitattuna suoramarkkinointi pärjäsi digitaalista mediaa paremmin. Tehokkaimmin suoramarkkinointi puri 30–49-vuotiaisiin, jotka reagoivat myös heikoimmin digitaalisen markkinointiin. Seuraavaksi tehokkainta suoramarkkinointi oli 18–29-vuotiaiden keskuudessa.

Tutkimuksessa kukin osallistuja näki yhden mainosmuodon sekä painetun suoramarkkinoinnin että digitaalisen markkinoinnin formaateilla tehdyistä kampanjoista. Tutkimisen välineenä käytettiin aivosähkökäyrää. Tutkimuksessa keskityttiin selvittämään kuinka helppoa aivojen on käsitellä viestejä sekä kuinka vaikuttaviksi viestit koetaan.