Sosiaalinen media

M&M 4.2.2016 09:37 päivitetty 3.3.2016 15:38

Selvitys: Sosiaalisesta mediasta haetaan näkyvyyttä, ei myyntiä

Colourbox

Vain 5 prosenttia Okimo Clinicin ja Meltwaterin teettämän kyselyn vastaajista kertoi, että sosiaalisen median sisällöille on asetettu selkeät tavoitteet.

Suomalaiset viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset näkevät sosiaalisessa mediassa paljon mahdollisuuksia, ilmenee Okimo Clinicin ja Meltwaterin teettämästä kyselystä.Mahdollisuuksista yleisimmiksi vastaajat listasivat kohderyhmien tavoittamisen, näkyvyyden lisäämisen sekä tunnettuuden ja asiantuntijuuden kasvattamisen.

"Myynnin lisääminen näistä vastauksista kuitenkin näytti puuttuvan. Vain muutama mainitsi myynnin tai liidit", Okimo Clinicin toimitusjohtaja Helene Auramo sanoo tiedotteessa.

Valtaosa suomalaisyrityksistä on aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa, mutta tekemiseltä puuttuu kyselyn mukaan tavoitteet ja mittarit. Vain 5 prosenttia kyselyyn vastanneista organisaatioista oli sitä mieltä, että sosiaalisen median sisällöille on asetettu selkeät tavoitteet ja 2 prosenttia kertoi asettaneensa some-sisällöille selkeät mittarit.

Auramon mukaan tulokset osoittavat, että yritysjohto ei edelleenkään ymmärrä sosiaalisen median merkitystä osana yrityksen liiketoimintaa.

"On erikoista, että sosiaaliseen mediaan laitetaan paljon aikaa ilman tekemistä ohjaavia tavoitteita ja ilman tavoitteiden toteutumisen seurantaa relevanteilla mittareilla. Pahimmassa tapauksessa sosiaalinen media on kokonaan ulkoistettu tai sitä ylläpitää harjoittelija", Auramo sanoo.

Valio ja Fazer onnistuvat somessa

Vastaajat listasivat lukuisia brändejä, joiden he kokivat tekevän hyvää sisältöä sosiaaliseen mediaan. Näitä ovat b2b-puolella Wärtsilä ja Kone, b2c-puolella Valio ja Fazer. Julkishallinnon puolella suurimpaan suosioon nousivat Verohallinto ja Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

Kyselyyn vastanneiden b2b-yritysten keskuudessa yleisimmin käytössä olevat kanavat ovat Twitter, Linkedin ja Facebook. Kuluttajaliiketoiminnan puolella sen sijaan Facebook, YouTube ja Twitter olivat käytössä useimmiten. Instagram on b2b-yrityspuolella edelleen kasvussa, kun taas 57 prosenttia b2c-yrityksistä on läsnä myös Instagramissa.

Julkisella sektorilla käytetyimmät kanavat ovat Facebook, Twitter ja YouTube. Julkishallinto ja järjestöt ovat aktiivisimpia ottamaan käyttöön uusia palveluita, kuten Periscopen ja Snapchatin.

Kyselyssä selvitettiin myös sitä, minkä kanavien käyttöönottoa organisaatiot nyt harkitsevat. B2b-puolella eniten kiinnostusta herätti SlideShare, Periscope ja Instagram, kuluttajapuolella Periscope, Instagram ja Snapchat. Julkisella sektorilla Periscope ja Snapchat nousivat suosituimmiksi uusista kanavista.

Sosiaalisen median viestinnän tavoitteiden ja mittareiden asettamista sekä vastuunjakoa selvitettiin suomalaisille yrityksille, julkishallinnolle ja järjestöille osoitetussa kyselyssä osana Okimo Clinicin ja Meltwaterin Sosiaalisen median sisällöt: vuoden 2016 trendit -webinaaria 3. helmikuuta 2016. Kyselyyn vastasi 92 viestinnän ja markkinoinnin ammattilaista.

Okimo Clinic on suomalainen sosiaaliseen mediaan ja digitaaliseen markkinointiviestintään keskittynyt toimisto. Okimo Clinic on osa Marketing Clinic Partnersia.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö