Lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista yrityspäättäjistä on perehtynyt vain pintapuolisesti EU:n tietosuoja-asetukseen ja sen vaikutuksiin, ilmenee Alma Media an kuuluvan Alma Talent in teettämästä selvityksestä.

Kyselyn vastaajista noin viidennes ei ollut kuullut asiasta lainkaan. Vastaajista 59 prosenttia kuvaili tietämystään uudesta tietosuoja-asetuksesta vielä suhteellisen pintapuoliseksi. Etenkin pienissä yrityksissä ja niiden yrittäjien keskuudessa tietoisuus tietosuoja-asetuksesta on vielä vähäistä.

IRO Research in toteuttama kysely järjestettiin 6.-10. marraskuuta 2017. Kyselyyn vastasi 501 henkilöä.

Yritykset kokevat haasteiksi byrokratian ja resurssien riittävyyden. Esimerkiksi tietosuojassa ja asetukseen valmistautumisessa vaikeinta oli kolmanneksen vastaajista mukaan asetuksen mukaisen toiminnan osoittaminen ja dokumentointi. Hieman alle 30 prosenttia vastaajista näkivät, että haasteita aiheuttavat myös datan hallinnointi ja suojaus sekä tarvittavat tietojärjestelmämuutokset.

Selvityksen mukaan parhaiten valmistautuneita olivat yli 40 miljoonan euron liikevaihdon yritykset, joilla on lakiasiantuntijoita ja tietosuojaan erikseen nimettyjä henkilöitä. Tällaisissa yrityksissä myös viestintä, IT ja HR osallistuvat tekemiseen. Pienemmissä yrityksissä taas asia on etenkin ylimmän johdon vastuulla.

Parhaiten tietosuoja-asetuksen voimaan astumiseen valmistautuneita ovat rekisterien ja tietokantojen kanssa työskentelevät.

IRO Research Oy kartoitti marraskuussa 2017 Alma Talentin toimeksiannosta suomalaisten yritysten valmiuksia toukokuussa 2018 sovellettavaksi tulevaan EU:n tietosuoja-asetukseen liittyen.

Markkinointi & Mainonta on osa Alma Talentia.