Lähes kaikki suomalaiset nuoret katsovat YouTube a, paljastaa Töttöröö Networksin tuore selvitys.

Tutkimuksen mukaan 15–25-vuotiasta nuorista 99 prosenttia katsoo YouTubea vähintään joskus. Kaikista tutkimukseen vastanneista 67 prosenttia kertoi katsovansa vähintään joskus tubettajien tuottamaa sisältöä. Lähes kaikki, eli 97 prosenttia 15–21-vuotiaista kertoi tekevänsä näin.

Selvityksen mukaan tube-videot tavoittavat nuorten kohderyhmän eli 15–25-vuotiaat paremmin kuin kaupallinen televisio. Lisäksi tulosten mukaan tubettaja-yhteistyö vaikuttaa nuorten ostopäätöksiin huomattavasti enemmän kuin tv-mainonta.

Vastaajista 80 prosenttia suhtautuu myönteisesti tai neutraalisti tubettaja-yhteistyöhön.

Sisältömarkkinointia tubettajien kanavissa nähneistä 15–35-vuotiasta vastaajista 72 prosenttia kertoo, että sisältö on saanut kiinnostumaan videolla esitetystä tuotteesta tai palvelusta. Tuotteiden esilletuonti tai mainonta tube-videoissa vaikuttaa 15–21-vuotiaiden kohdalla enemmän ostopäätöksiin kuin tv-mainonta.

Vastaajien mukaan hyvässä tubettaja-yhteistyössä tubettaja on aidosti kiinnostunut tuotteesta, yhteistyö tuodaan selvästi esille ja video edustaa tubettajan tyyliä eikä ole mainostajan käsikirjoittama.

Tubettaja-yhteistöissä vastaajia ärsyttävät tuotteen liiallinen esiintuonti, samankaltaisen materiaalin julkaiseminen eri videoilla tai eri tubettajilla sekä liiallinen yhteistyövideoiden määrä.

Sisällöt & Vaikuttavuus Tubessa 2016 -tutkimus selvitti, miten tubettaja-yhteistyö vaikuttaa nuoriin ja mitä yhteistöistä ajatellaan. Tutkimuksen toteutti Annalect, ja siihen haastateltiin 15–35-vuotiaita osallistujia yhteensä 3 050.