Alle puolet kuluttajista kokee, että yrityksiin saa helposti yhteyden verkossa, paljastaa selvitys suomalaisten yritysten palvelutasosta verkossa.

Selvityksen mukaan taustalla voi olla esimerkiksi se, että yrityksen yhteystiedot eivät ole verkossa ajan tasalla tai kuluttajan toivomat yhteydenottotavat eivät ole tarjolla.

Suomalaiset yrittäjät tiedostavat, että heidän palvelutasonsa ei vastaa kuluttajien odotuksia: 41 prosenttia selvitykseen osallistuneista yrityksistä toteaa verkkopalvelunsa yltävän kuluttajien odotusten tasolle.

"Kuluttaja odottaa tiettyä peruspalvelutasoa ja pettyy, jos sitä ei saavuteta. Kyseessä ei ole vähäpätöinen asia, sillä 75 prosenttia kuluttajista reagoi vaihtamalla yritystä ja 73 prosenttia kertoo ystävilleen huonosta palvelusta", kertoo asiakasymmärryspäällikkö Annukka Toivanen Fonecta sta tiedotteessa.

Tutkimukseen haastatelluista yrityksistä 67 prosenttia luottaa uusasiakashankinnassa siihen, että uudet asiakkaat löytävät heidät nykyisten asiakkaiden suositusten perusteella.

Kuluttajista sen sijaan valtaosa eli 83 prosenttia kertoo etsivänsä tietoa yrityksestä verkon hakukoneiden avulla. Kolme neljästä vastaajasta kertoi vierailevansa yrityksen kotisivuilla ennen yhteydenottoa.

Fonectan teettämässä Suomalaisten yritysten palvelutaso verkossa -tutkimuksessa selvitettiin, miten kuluttajien odotukset ja yrittäjien arki kohtaavat. Tutkimus tehtiin keväällä 2016, ja siihen haastateltiin 505 suomalaisen yrityksen edustajaa ja 540 kuluttajaa.