Kuluttaja-asiamiehen mukaan optinen ala on yksi niistä toimialoista, joiden markkinoinnista kuluttajaviranomainen saa jatkuvasti yhteydenottoja. Muita tällaisia toimialueita ovat huonekalu- ja urheiluvälineala.

Nyt Kuluttaja-asiamies on päivittänyt optisen alan markkinointia koskevaa linjausta yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Kuluttaja-asiamies Antti Neimala kommentoi olevansa tyytyväinen toimialan "rakentavaan panokseen" asiassa.

"Linjausten päivittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa on tehokas tapa vahvistaa kuluttajien asemaa markkinoilla. Kun pelisäännöt ovat selvät kaikille osapuolille, markkinahäiriöiden syntyminen saadaan tehokkaasti estettyä valvontatoimenpiteillä”, Neimala sanoo tiedotteessa.

Yksi yleinen valituksen kohde alalla on se, että silmälasitarjousten sisällöstä ja rajoituksista ei ole kerrottu tarpeeksi selvästi. Tähän on haluttu tarttua uudella linjauksella. Kuluttaja-asiamies muistuttaa tiedotteessaan, että kuluttajien täytyy saada mainoksista riittävät ja oikeat tiedot mahdollisista tarjouksia koskevista rajoituksista.

Silmälasikaupoilla tärkeää tietoa on muun muassa se, mitä linssivahvuuksia tai -ominaisuuksia ja minkä merkkisiä kehyksiä tarjous koskee. Brändin täytyy kertoa markkinoinnissaan, jos tarjous koskee vain yhdenlaisia linssejä tai tiettyjä kehysmerkkejä. Termit "vakiolinssit" ja "peruslinssit" täytyy myös avata siten, että kuluttaja ymmärtää niiden merkityksen.

Optiseen alaan liittyvät myös pitkät tarjous- ja alennuskampanjat. Kuluttaja-asiamiehen mukaan oikeuskäytäntö on vakiintunut niin, että alennusmyynti saa samassa toimipaikassa kestää yhtäjaksoisesti enintään kaksi kuukautta ja vuoden aikana korkeintaan kolme kuukautta. Erikoistarjoukset taas saavat kestää korkeintaan kuukauden.

Kuluttaja-asiamiehen kanssa keskusteluissa mukana ovat olleet optista alaa edustava NÄE ry sekä Instru Optiikka, Specsavers Finland, Fenno Optical ja Silmäasema.

Kuluttaja-asiamies kertoo seuraavansa silmälasikauppojen markkinointia tehostetusti. Asiamies ryhtyy jatkotoimenpiteisiin, jos ongelmia esiintyy edelleen. Yritys voi viime kädessä joutua markkinaoikeuteen lainvastaisesta markkinoinista.