Sisältömarkkinointi on nyt kovassa nosteessa ja herättää kiinnostusta yritysten mainonta- ja markkinointistrategioissa.

Sanoma Media Finland illa ilmiön suosio on huomattu.

”Sisältömarkkinointi on vahvasti nouseva ilmiö ja uskon siihen jopa uutena mainonnan muotona”, kertoo Sanoma Media Finlandin Marketing Vice President Sanna KolamoM&M:lle.

Kolamon mukaan sisältömarkkinoinnin kysyntä asiakkaissa on monipuolista ja sitä on paljon.

Miksi yritykset ovat sitten innostuneet sisältömarkkinoinnista?

Kolamo toteaa, että yksi syy ilmiön nousulle on luultavasti se, että kun toimialalla joku asia nousee ja muodostuu trendiksi, niin se herättää kiinnostusta.

”Taustalla vaikuttavana tekijänä on varmaan myös se, että koko markkinointiviestinnän paletti on niin sirpaloitunut, kilpailu on kovaa, mediahälyä on paljon, niin jatkuvasti täytyy löytää uusia keinoja markkinoida ja vaikuttaa kuluttajiin”, Kolamo sanoo.

Sanomalla on tehty analyysiä sisältömarkkinoista ja markkinan koosta.

”Kasvu on voimakasta, eli markkinoissa on kyllä otettavaa aika merkittävänkin potin verran”, Kolamo kertoo.

”Uskomme vahvasti tässä ajassa ja hetkessä sisältömarkkinoinnin nousuun.”

Kolamo huomauttaa, että tällä hetkellä sisältömarkkinoinnissa on eräänlaiset oppivuodet meneillään.

”Tässä toistaiseksi vielä harjoitellaan ja pikkuhiljaa jyvät alkavat karsiutua akanoista. Kun tässä pari vuotta menee, niin alkaa olla jo yrityksiä, jotka ovat tätä jonkin aikaa tehneet ja oppirahansa tienanneet. Uskoisin, että siitä sisältömarkkinoinnin vaikuttavuus tulee vain kasvamaan.”

Alma Mediaratkaisujen markkinointijohtaja Elina Kukkonen on Kolamon kanssa samoilla linjoilla siinä, että sisältömarkkinointi ovat kasvava ilmiö.

"Yhä useammat asiakkaat kysyvät ja miettivät uusia vaihtoehtoja heidän bisneksensä edistämiseen. Mietitään mikä olisi järkevää ja vaikuttavaa tässä kohtaa muiden markkinointitoimenpiteiden rinnalla", Kukkonen sanoo.

Sisältömarkkinoinnin roolia osana kokonaismarkkinointia usein vielä etsitään, ja niinpä erilaisia sisältömarkkinoinnin muotoja, kuten artikkeleita, videoita, blogeja ja minisaitteja kokeillaan, ja katsotaan mikä toimii mihinkin tavoitteeseen. Harvalla asiakkaalla on vielä sisältömarkkinoinnille strategia.

Kukkosen mukaan melkein jokaisella asiakaskäynnillä sivutaan nykyään jo sisältömarkkinointia, joko mediamyyjän tai asiakkaan aloitteesta.

Kukkonen katsoo, että asiakkaiden kiinnostusta sisältömarkkinointia kohtaan nostaa digitaalisuuden yleistyminen.

”Se tuo paljon mahdollisuuksia vaikuttaa ja kuljettaa asiakasta siellä ostopolulla. Toisaalta se auttaa myös tässä B2B-markkinoinnissa asiantuntijuuden rakentamisessa ja henkilöbrändäyksessä. Sillä voidaan myös tehdä tarinallista markkinointia”, Kukkonen kertoo.

Pankkiasioiden markkinointia videosarjalla

Sisältömarkkinointiin lähti mukaan myös OP Länsi-Suomi lyhyen videosarjan kautta yhteistyössä maakuntalehti Satakunnan Kansa n kanssa.

OP Länsi-Suomelta tuli Satakunnan Kansan verkkosivuille viiden videon sarja jossa asiakkaita opastettiin erilaisissa asioissa.

Ensimmäinen video käsitteli verkkohuijausten välttämistä, toinen sitä, miksi pankit kysyvät asiakkailtaan erilaisia tuntemistietoja, kolmas koski lainaneuvotteluja verkossa, neljäs osakemarkkinoita ja viides oli suunnattu kesätyöpaikkoja hakeville nuorille.

OP Länsi-Suomen markkinointipäällikkö Satu Salminen kertoo M&M:lle, että sisältömarkkinointivideot olivat OP Länsi-Suomelle uusi ja mielenkiintoinen kokeilu.

”Ennen kuin videoita lähdettiin tekemään, oli meille todella tärkeää miettiä se, että miksi niitä teemme”, Salminen kertoo.

Hän sanoo, että OP:n paikallinen imago ja brändi ovat vahvoja, joten tavoitteena ei ollut pelkkä brändin vahvistaminen.

Oleellista tässä tapauksessa oli viestiä, kuinka OP Länsi-Suomelta saa pankkiasioissa apua ja lisätä myös ihmisten tietoutta finanssialan asioista.

Tavallisiin mainoksiin ei kuitenkaan haluttu lähteä, joten sisältömarkkinointi näyttäytyi parempana vaihtoehtona.

”Halusimme tietenkin, että ihmiset katsovat videoita, ja jos ne ovat mainonnallisia videoita, niin eihän niitä sitten katsota tai sitten niitä katsotaan vahvasti toisenlaisten lasia läpi”, Salminen sanoo.

Salmisen mukaan sisältömarkkinointivideoiden kokeilu Satakunnan Kansassa onnistui hyvin ja monella tasolla.

Videot olivat OP Länsi-Suomelle oppimisprosessi, jossa selvitettiin, kuinka henkilökunnan asiantuntijuutta voi tuoda tätä kautta esiin.

”Me opettelimme viestimään aivan uudella tavalla, sillä videoviestintä ei ole meillä kauhean tuttua vielä”, Salminen kertoo.

Oppiminen tuotti tulosta, sillä Salminen kertoo videoiden sisällön olleen palautteen mukaan toimivaa, ja videot tavoittivat kohderyhmät.

Koska sisältömarkkinointi videomuodossa onnistui hyvin, kertoo Salminen OP Länsi-Suomen suunnittelevan lisää vastaavia toimia.

Haasteena hän sanoo tässä olevan sen, että videoiden tekemisessä sisältö on hyvin merkittävässä osassa, joten videot vaativat paljon työtä ja aikaa.

”Sen voi ajatella vähän samaan tyyliin kuin stand up -koomikot, jotka tekevät minuutin lainia varten varmaan kymmenen tuntia työtä. Tässä on vähän sama juttu, että ei voi vain lähteä soitellen sotaan vaan täytyy aidosti panostaa aikaa ja vaivaa, jotta sisältö toimii”, Salminen sanoo.

Mutta koska kokeilusta saatiin positiivisia tuloksia, tulee OP Länsi-Suomi tekemään vastaavanlaista yhteistyötä Satakunnan Kansan kanssa myös tulevaisuudessa.

Toimitusjohtajan ympärille rakennettu henkilöbrändi toimi blogimuotoisessa sisältömarkkinoinnissa

Sisältömarkkinoinnista on kiinnostunut myös Autotalo Laakkonen, joka aloitti vuoden 2014 syyskuussa sisältömarkkinoinnin bloggaamalla Kauppalehden blogeissa.

Automiehen puheenvuoro -blogia lähdettiin tekemään koko Kauppalehden päättäjäyleisölle ja sillä haluttiin ottaa keskustelu haltuun.

Laakkosen autoblogi haluttiin tehdä hyvin vahvasti henkilöbrändinä Laakkosen toimitusjohtajan Timo Yli-Salomäen ympärille.

Laakkosen sisältömarkkinointiblogi oli esillä tiistaina Alma Media n järjestämässä Alma Talk -tilaisuudessa.

Tavoitteena blogilla oli se, että Laakkonen halusi olla mielipidejohtaja ja äänitorvi, joka puhuu autoiluun liittyvistä asioista ja ilmiöistä. Samalla Laakkonen halusi rakentaa mielikuvaa laadukkaasta toimijasta, isosta autokonsernista ja ennen kaikkea herättää keskustelua asiakkaiden kanssa.

”Yleisesti ottaen olen ollut yllättynyt siitä, miten positiivinen henki sen ympärillä pyörii. Kannustusta on tullut paljon niin alan sisältä kuin ulkopuoleltakin”, Yli-Salomäki kuvailee.

Haasteena blogimuotoisessa sisältömarkkinoinnissa oli Yli-Salomäen mukaan ainakin se, millaiset kirjoittajankyvyt häneltä itseltään löytyisi sekä riittävän sisällön antaminen kirjoituksiin.

”Se on kuitenkin aika hyvin löytänyt lukijakuntaa, eli olen positiivisesti yllättynyt”, Yli-Salomäki kertoo.

Toimitusjohtajan profilointi asiantuntijana on myös onnistunut, sillä häntä lainataan myös mediassa ja häneen otetaan sanavalmiina miehenä helposti autoaiheissa yhteyttä.

Yli-Salomäki uskoo, että blogin menestyksen taustalla oleva yksi syy on se, että sen tekeminen on ollut niin pitkäjänteistä.

Hän huomauttaa, että blogin kirjoittaminen eroaa tavallisesta myyntityöstä, jossa tuodaan yleensä vai myytävän tuotteen hyviä puolia esiin. Laakkosen blogissa kuitenkin pyritään analysoimaan syvemminkin alaa ja sitä koskettavia ilmiöitä, eivätkä kirjoitukset ole pelkkää mainosta.

Tämän Yli-Salomäki uskoo houkuttavan myös lukijoita.

Sisältömarkkinointiblogi on Laakkosella ensimmäinen laatuaan, vaikka yritys onkin tehnyt sisältömarkkinointia oman lehtijulkaisun muodossa.

Yli-Salomäki kertoo, että Laakkosella on tulevaisuuden osalta mietitty lisää sisältömarkkinointia sähköiselle puolelle ja yrityksen omille verkkosivuille.

Satakunnan Kansa, Kauppalehti ja Markkinointi&Mainonta ovat osa Alma Mediaa.