Videomainontaan keskittynyt mainosteknologia- ja mediamyyntiyhtiö Smartclip pyrkii luomaan avoimen eurooppalaisen mainosteknologia-alustan eurooppalaisille mediayhtiöille, julkaisijoille ja striimauspalveluille.

Saksassa toimii jo Ad Alliance -niminen yhteenliittymä, jonka kautta joukko johtavia mediayhtiöitä on yhdistänyt voimansa ja myy yhdessä printti-, digi- ja televisiomainostilaa. Yhteistyöllä ne luovat kansallista vipuvoimaa kilpailuun kansainvälisiä yhtiöitä vastaan. Mediengruppe RTL Deutschlandin tytäryhtiönä Smartclip on osa Ad Alliancea Saksassa, ja nyt Smartclip pyrkii rakentamaan vastaavan järjestelmän Pohjoismaihin.

Smartclipin Suomen-toiminnoista vastaava Jaakko Rautanen kertoo M&M:lle, että Pohjoismaissa Smartclip on mittakaavaltaan suurin videoalusta Facebookin ja Googlen ulkopuolella. Asiakkainaan Smartclipillä on lukuisia paikallisia ja globaaleja mediayhtiöitä, Suomessakin muun muassa mediataloja, julkaisijoita, suoratoisto- ja peliyhtiöitä. Osa asiakkaista käyttää Smartclipin mainosteknologiaa, osa mediamyyntiä, osa molempia.

Nyt Smartclip pyrkii rakentamaan Pohjoismaihin mediayhtiöiden yhteisen ekosysteemin kilpailemaan mainosmarkkinoilla Googlen ja Facebookin kanssa.

”Google ja Facebook ovat saaneet digitaalisen mainonnan kasvusta leijonanosan, eikä se ole sattumaa. Ne ovat luoneet mainostajille vahvan ja helppokäyttöisen tuotteen. Haasteellisen niiden markkinaosuudesta tekee se, että paikalliset mediat ovat tulleet niistä riippuvaisiksi. Olemme jo nähneet suuria yhdistäytymisiä pohjoismaisessa mediaekosysteemissä”, Rautanen sanoo.

Eurooppalainen alusta eurooppalaisille ja pohjoismaisille mediataloille on Smartclipin mukaan välttämätön riippumattoman paikallisen median vahvistamiseksi.

”Meidän tarkoituksenamme on antaa paikallisille median omistajille mahdollisuus kontrolloida arvoketjua ja rakentaa yhteinen infrastruktuuri”, Rautanen sanoo.

Smartclip uskoo, että juuri helppokäyttöisyys on edellytys kilpailevien medioiden yhteisen mallin luomiselle.

”Ostamisen on oltava helppoa, mitä se ei nykyään ole, koska pitää käyttää monenlaisia ostojärjestelmiä ja tulosten mittaus- ja validointitapoja. Google ja Facebook ovat standardoineet palvelunsa kaikkialla maailmassa niin, että käytännössä kaikki osaavat käyttää niitä”, Rautanen sanoo.

Smartclipin pääviesti on, että myös eurooppalaisten mediatoimijoiden pitää rakentaa järjestelmä, joka on mainostajille helppo.

”Jotta hieno journalistinen sisältö ja paikallisuus olisivat myyntivaltteja, pitää saada muut asiat kuntoon, eli pitää olla yhdenmukaistettu ja helppo teknologia. Kotiläksyt pitää tehdä, jotta pääsee kunnolla kilpailuun mukaan”, Rautanen sanoo.

Yhteistyötä myös tietosuojan ja datan hallintaan

Smartclip pyrkii luomaan yhteistyössä eurooppalaisten alan toimijoiden kanssa amerikkalaisjättien rinnalle eurooppalaisen järjestelmän, jossa yksi käyttöliittymä, yhdet tekniset ohjeet ja yksi dataprofiili toimivat samalla lailla kaikkialla yhteisen systeemin sisällä riippumatta siitä, missä video näytetään.

Helposti myytävän mainostilan lisäksi tavoitteena on yhteistyö myös tietosuojan ja yksityisyyden saralla.

”Pohjoismaissa on pienet ja hyvin vakiintuneet markkinat, mutta jos saamme paikalliset mediayhtiöt toimimaan yhdessä tietosuojaa ja käyttäjätietoja koskevissa kysymyksissä, näemme, että on hyvinkin mahdollista kilpailla Googlen ja Facebookin kanssa ja esimerkiksi tehdä julkaisijoiden keräämästä ensimmäisen osapuolen datasta paljon aiempaa hyödyllisempää ja skaalautuvampaa yhteistyön avulla”, Rautanen sanoo.

Julkaisijan sivustonsa kävijöistä keräämä ensimmäisen osapuolen data tuo lisäarvoa mainostajalle ja on arvokkaampaa kuin kolmannen osapuolen data eli selaindata, joka myös vähenee, kun selaimet poistavat kolmannen osapuolen datan keräämisen mahdollisuuksia.

”Kun pystymme yhdessä skaalaamaan julkaisijoiden omaa ensimmäisen osapuolen dataa, vaikutus on paljon voimakkaampi kuin jos kaikilla on vain omaa dataa omissa siilossaan”, Rautanen sanoo.

Useiden yritysten ja toimijoiden muodostama European netID -säätiö ajaa yhteistä single sign-on -periaatetta eli kuluttajan mahdollisuutta hallita yksityisyyttään yhden sisäänkirjautumisen kautta. Kuluttaja voisi määritellä yhdessä paikassa kootusti, mihin antaa suostumuksensa sen sijaan, että suostumus pitää antaa nykyiseen tapaan joka sivustolla erikseen.

"Sillä varmistetaan yksityisyys, mutta se mahdollistaa myös yrityksille yhteisen tietostrategian tekemisen”, Rautanen sanoo.

Saksassa netID on jo käytössä tietyillä sivustoilla.

Tavoitteena saada kilpailevat yhtiöt yhteiseen hankkeeseen

Smartclipin tavoitteena on saada uuteen yhteiseen järjestelmään mukaan vahva paikallisten mediatalojen edustus niin, että yhteistyötä tehdään myös perinteisesti kilpailijoiksi koettujen yritysten kanssa. Smartclip näkee yhteistyön mahdollisuutena kasvattaa koko alaa.

”Tarvitsemme kaikki medianomistajat vuoropuheluun siitä, kuinka voimme toimia yhdessä pohjoismaisilla markkinoilla ja rakentaa paikallisia videomainosmarkkinoita. Uskomme, että juuri perinteiset, paikalliset vahvat toimijat ovat niitä tärkeitä tiilenpalasia, jotka tarvitaan paikallisen allianssin rakentamiseen, jotta voidaan kilpailla jättiläisten kanssa. Juuri ne antavat paikalliselle kokonaisuudelle sen uskottavuuden ja mittakaavan, jota se tarvitsee voidakseen toimia”, Rautanen sanoo.